thumbs sunset header 45639 800x200

Darīsim labu nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies.

(Gal.6:9).

Palīdziet grūtībās nonākušiem, bāreņiem, atraitnēm, garā nabadzīgajiem un slimiem.

Paldies, un lai Dievs svētī bagātīgi!

Dārgais ciemiņ!

Paldies, ka apciemo šo manu lapu.

Sapratu, ka daži no jums redzot vārdu ‘sadarbība’ gluži dabīgā veidā to saprot kā darba piedāvājumu.

Man jums jālūdz piedošana un man patiešām ir žēl, ka šobrīd tas tā nav.

 

Bet nākotnē, jat tāda būs Viņa griba un ar Viņa žēlastību, ja šī lapa sāks strauji attīstīties, tad ir iespējams, ka krievu tulkotāja  vieta varētu rasties.

Šobrīd es lūdzu un paļaujos uz Dievu, ka Viņš nodrošina un nodrošinās arī turpmāk tā, ka šī mājas lapa var darboties tā, kā tam arī ir jābūt; es lūdzu Tēvam Dievam, varenajā, dārgajā Jēzus Vārdā, lai ar Viņa žēlastību un Svētā Gara vadību un mācīšanu, jūs, kas apciemo manu lapu, esat svētīti un bagātināti visādos veidos.

Ne caur manis rakstīto, bet gan caur Dieva Garu, kurš – es lūdzu – lai runā uz jūsu sirdīm un prātiem.

Es lūdzu, lai Jēzus Pats ņem jūs Savās Rokās un dod jūsu satrauktajiem gariem, dvēselēm un miesām pastāvīgu mieru.

Es lūdzu, lai Svētais Gars  rada Savus augļus jūsu dzīvēs un viss iet labi ar jums un jūsu tuvajiem cilvēkiem.

 

“Bet Svētā Gara augļi ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, maigus un pilnīga paškontrole.

Pret šādām lietām tu vair nav nekādu baušļu.” (Gal.5:22-23).

 

Paldies jums visiem, kas nolemj atbalstīt šo manu lapu – ar lūgšanu, ar labu vārdu vai materiāli saskaņā ar mūsu Dieva Tēva Vārdu un gribu.

Jo mūsu sadarbība ir ar Dievu Tēvu, ar Dievu Dēlu un ar Dievu Svēto Garu.

Tāpēc es lūdzu, lai jūs sadarbojaties ar mani tādējādi kļūstot par tādu, kurš piedalās Jēzus Labo Ziņu sludināšanu tiem, kas ciešot un sāpot dzīvo tumsā, vientulībā un bez jebkādas cerības šinī tumšajā pasaulē.

Cilvēkiem vajag Jēzu. Un jūs varat būt viens no tiem cilvēkiem, kurš var pielikt savus spēkus palīdzot tiem.

 

“Jo mēs (visi) esam Dieva meistardabs. Viņš radīja mūs par jaunu Kristū Jēzū tā, ka tagad mēs varam darīt labas lietas, kuras Viņš Pats ieplānoja priekš mums jau sen atpakaļ.” (Efez.2:10).

“KUNGS svētī jūs un glabā jūs;
KUNGS lai dara tā, ka Viņa seja (smaidā) spīd pār tevi un lai ir tev žēlīgs;
KUNGS lai uzlūko tevi un dod tev (pastāvīgu, dziļu) mieru.“
(Moz.4.gr.6:24-26).

Lūdzot par jums Jēzus mīlestībā,

Aija.

 

 2.Kor.9:8;    Filip.4:19;    Luk.ev.6:38;    Efez.3:20;    2.Kor.9:7.

 Paldies par jebkādu atbalstu!