thumbs sunset header 45639 800x200

Darīsim labu nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. (Gal.6:9).

Palīdziet grūtībās nonākušiem un slimiem. Paldies, un lai Dievs jūs svētī bagātīgi!

 2.Kor.9:8;    Filip.4:19;    Luk.ev.6:38;    Efez.3:20;    2.Kor.9:7.

 Paldies par atbalstu!