Lūgšana.prayer copy2

Vai mums ir jālūdzās par citiem?

Lūgšana ir saruna ar Dievu tāpat, kā mēs runājamies ar tuvu draugu. Caur lūgšanu mēs izstāstam Viņam visas savas sāpes, nedienas, šaubas… Mēs izstāstam Viņam visu, kas ir uz sirds un lūdzam padomu, iejaukšanos vai arī jebkādu citu atbalstu, kāds nu kuro reizi ir nepieciešams.

Mēs drīkstam, un ir pat nepieciešams aicināt citus lūgt par mums un mūsu mīļajiem; par visām dzīves situācijām.

Jēzus teica: “Un vēl es jums saku: ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū" (Mt.ev.18:19-20).

 

Vecajā Testamentā mēs ļoti bieži redzam kā cilvēki, kuriem bija dažādas nospiedošas problēmas, dažādi smagi pārbaudījumi un vilšanās, lūdzās Dievu un Viņš atbildēja.

Cilvēki bieži vien lūdzās citu cilvēku labā un Dievs uzklausīja Viņus, un Dievs palīdzēja gan lūdzējam, gan tiem, par kuriem tika lūgts. Viņš nekad neatteica un nenoraidīja. Saraksts varētu sanākt diezgan garš, bet šeit būs daži piemēri,- “Kungs Ījabam visu atdeva, kad tas bija lūdzis par saviem draugiem. Kungs vairoja otrtik visu, kas Ījabam bijis.” (Ījāba.gr.42:10). Ābrahams lūdzās cilvēku labā un Dievs viņu uzklausīja.(1.Moz.gr.18:23, 20:17).

Pāvils lūdza saviem sabiedrotajiem lūgt par viņu Dievam, lai viņš tiktu stiprināts un spēcināts; lai Dievs dotu viņam varu nest pasaulē labās ziņas (Evaņģēliju) ar drosmi un pašpaļāvību (Ef.6:19; Kol.4:4).

Ja vēlaties pieteikt lūgšanu par sevi, slimu vai grūtībās nonākušu draugu, par saviem mīļajiem, par bērniem, vecākiem utt, tad vienkārši rakstiet un lūgsim kopā, saskaņā ar Dieva Vārdu un Viņa gribu. Jo visiem Dieva bērniem ir paļāvība uz Viņu tāda, ka

“ja mēs ko lūdzam pēc Viņa gribas, Viņš uzklausa mūs. Ja zinām, ka Viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši” (1.Jņ.vēst.5:14).

 

Tāpēc, ja vēlaties pieteikt lūgšanu, tad rakstiet - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lūdziet par sevi; par zudušo un neglābto; par to, lai pasaulē būtu vairāk miera un mazāk ciešanu. Par visu to, par ko sāp sirds.

Pasūtot lūgšanu norādiet arī vai vēlaties saņemt atbildi. Liels paldies Jums! Jā, e-pasta adresi vienkārši kopējiet, ja nav iespējams automātiski nosūtīt vēstuli. Vērlreiz paldies un lai Dievs svētī! 

“Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim,

lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī”

(Ebr.4:16).