Lūgšana.prayer copy2

Vai mums ir jālūdzās par citiem?

Lūgšana ir saruna ar Dievu tāpat, kā mēs runājamies ar tuvu draugu. Caur lūgšanu mēs izstāstam Viņam visas savas sāpes, nedienas, šaubas. kļūdas… Mēs izstāstam Viņam visu, kas ir uz sirds un lūdzam padomu, iejaukšanos vai arī jebkādu citu atbalstu, kāds nu kuro reizi ir nepieciešams. Caur lūgšanu mēs arī pateicamies Viņam un slavinām Viņu. 

Mēs drīkstam, un ir pat nepieciešams aicināt citus lūgt par mums un mūsu mīļajiem; par visām dzīves situācijām.

Jēzus teica: “Un vēl es jums saku: ja divi no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debesu Tēvs viņiem to piešķirs. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū" (Mt.ev.18:19-20).

 

 

Vecajā Testamentā mēs ļoti bieži redzam kā cilvēki, kuriem bija dažādas nospiedošas problēmas, dažādi smagi pārbaudījumi un vilšanās, lūdzās Dievu un Viņš atbildēja.

Cilvēki bieži vien lūdzās citu cilvēku labā un Dievs uzklausīja Viņus, un Dievs palīdzēja gan lūdzējam, gan tiem, par kuriem tika lūgts. Viņš nekad neatteica un nenoraidīja. Saraksts varētu sanākt diezgan garš, bet šeit būs daži piemēri,- “Kungs Ījabam visu atdeva, kad tas bija lūdzis par saviem draugiem. Kungs vairoja otrtik visu, kas Ījabam bijis.” (Ījāba.gr.42:10). Ābrahams lūdzās cilvēku labā un Dievs viņu uzklausīja.(1.Moz.gr.18:23, 20:17).

Pāvils lūdza saviem sabiedrotajiem lūgt par viņu Dievam, lai viņš tiktu stiprināts un spēcināts; lai Dievs dotu viņam varu nest pasaulē labās ziņas (Evaņģēliju) ar drosmi un pašpaļāvību. (Ef.6:19; Kol.4:4).

Tātad, ja vēlaties pieteikt lūgšanu par sevi, slimu vai grūtībās nonākušu draugu, par saviem mīļajiem, par bērniem, vecākiem utt, tad vienkārši rakstiet un lūgsim kopā, saskaņā ar Dieva Vārdu un Viņa gribu. Jo visiem Dieva bērniem ir paļāvība uz Viņu tāda, ka

“ja mēs ko lūdzam pēc Viņa gribas, Viņš uzklausa mūs. Ja zinām, ka Viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no Viņa lūguši” (1.Jņ.vēst.5:14).

 

Turpinot, - ja ir pienācis mirklis, kad dzīvē vairāk par visu citu ir nepieciešama Dieva palīdzība un Viņa iejaukšanās, - es uzdrošinos jūs mudināt meklēt Dievu vairāk kā jebkad.

Jēzus teica: “kur divi vai trīs no jums ir kopā, tur ES ESMU ar jums” (Mt.ev.18:20). Un Dievs nav reliģijā!

Ziniet arī to, ka Dievs ļoti grib, lai Jūs kļūstat par Viņa draugu. Piedzīvot Dievu un Viņa klātbūtni personiski savā dzīvē ir tāds notikums uz kuru es katru cilvēku mudinu, jo tas maina skatu uz dzīvi, attieksmi pret Dievu un arī sevi pašu.

 

Tāpēc, ja vēlaties pieteikt lūgšanu, tad rakstiet - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lūgsim par sevi; par zudušo un neglābto; par to, lai pasaulē būtu vairāk miera un mazāk ciešanu. Lūgsiem par vietuļiem un tādiem, kuriem salauzts gars un slimas dvēseles. Par visu to, par ko sāp sirds. Lūgsim, lai Dievs sargā savus bērnus no Sātana uzbrukumiem, no ikdienas nelaimēm. Lūgsim, lai Viņš katru reizi sūta palīdzību mūsu nedrošības, baiļu un vajadzības brīžos.

Kā arī, ja jums nepieciešams jebkāds iedrošinājums vai rodas jautājumi,- lūdzu, droši rakstiet. Esmu šeit, lai kalpotu jums. 

 

 Liels paldies jums! Jā, e-pasta adresi vienkārši kopējiet, ja nav iespējams automātiski nosūtīt vēstuli.

Vēlreiz paldies un lai Dievs svētī! 

“Tad nu ar drošu prātu tuvosimies žēlastības tronim,

lai tiktu apžēloti un saņemtu žēlastību, kas nāk kā palīdzība īstā brīdī”

(Ebr.4:16).