DIEVA PATIESĪBA 

images5Z559Q24DIEVS IR VIENS

 

 

 

“Vissvarīgākais bauslis, Jēzus atbildēja, ir šis: “Dzirdi, Izraēl, Kungs mūsu Dievs, Kungs ir viens.” (Marka ev. 12:29)

 

 

Šie ir Kunga Vārdi:

 “Lai gudrais nelielās ar savu gudrību,

Vai stiprais ar savu stiprumu,

Vai bagātais ar savām bagātībām.

Bet tas, kurš grib lielīties, lai lielās ar šo:

Ka viņiem pietiek sapratnes zināt Mani,

Ka Es Esmu Kungs, kas izrāda laipnību,

Taisnību un taisnīgumu uz zemes,

Jo Es priecājos par šo,

Saka Kungs.”

Jer.gr.9:22-23.

Dievs nav un nevar būt dažāds. Dievs nevar būt katram cilvēkam savs, kā mēs to dažreiz dzirdam. Dievs nav sajūtas. Dievs nav idejas un domas, kuras cilvēki rada par Viņu. Patiesība par Dievu ir atrodama Bībelē, kuru nedrīkst pielāgot stāstiem par Dievu, vai cilvēku vīzijām un iedomām.

Patiesība, kuru Dievs Pats ir atklājis par Sevi, ir vitāla. Nezinot patiesību vai dzīvojot ticot kaut kam citam un atšķirīgam no tā, ko saka Dievs, var būt pat dzīvībai bīstami.

Tāpēc meklējiet patiesību!

Dievs ir jūsos. Jūsos ir Dieva gēni. Jūs esat radīti pēc Viņa tēla un veidola.

2000 gadus atpakaļ Dievs sūtīja Savu Dēlu izglābt jūs no grēka varas; no Sātana ietekmes un baušļu lāsta. Viņš sūtīja Savu Dēlu, lai jums būtu dzīvība tagad un mūžīgi mūžos.

Dievs izdarīja visu, lai būtu tuvāk jums; tagad ir jūsu kārta meklēt ceļu pie Viņa un būt tuvāk Viņam. Tas ir jūsu varā, ko izlemsiet. Dzīvot ar to, ko esat kaut kur un kaut kad dzirdējuši par Dievu, vai arī sākt meklēt patiesību un Viņu; būt tuvāk Viņam. Tāpēc, ja vēl neesat sākuši meklēt Viņu, tad dariet to šodien un nenoraidiet Viņu. Tas sāpina jūsu debesu Tēvu.

Dievs ir jūsos un vēlas runāt caur jums, ja to ļausiet.

Aizveriet acis un no sirds dziļumiem lūdziet, lai Svētais Gars palīdz jums saskatīt patiesību tā, ka esat padarīti spējīgi sajust un saprast to, kas teikts Bībelē; līdz ar to arī saprast Dievu un zināt Viņu.

Pasaulē nav lielākas varas par zemapziņas un prāta varu, kad pār to sāk valdīt Dievs ar Saviem padomiem un palīdzību. Mēs, cilvēki, esam tik ļoti limitēti, ka bieži vien mūsu EGO ir tik skaļš, ka pat visspožākajā gaismā mums viss šķiet tumšs, nelietderīgs, bezcerīgs; mēs jūtamies izmisuši, stresā un depresīvi…. Tāpēc, nezinot kas un kāds ir Dievs, dzīvojam kaut kā.

Kā arī cilvēku ienaidnieks, Sātans, ir tas, kas ved ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet pat veselas nācijas pa iznīcības ceļu. Un tas ir tikai tāpēc, ka cilvēks nav vai negrib piepūlēties zināt vienu vienīgo Dievu, kas nav mainīgs un katram cilvēkam, it kā zināms pa savam.

Psalmi 102:27; Jēkaba 1:17; Malah.3:6; 4.Moz.gr.23:19.

Mums, kā cilvēkiem, kas nēsā Dieva gēnus, ir uzlikts pienākums – meklēt Viņu visā patiesībā, atrast un uzturēt nekad nebeidzamas attiecības.

Dievs saka: “…tu meklēsi Mani. Un tu atradīsi Mani, kad meklēsi Mani ar visu savu sirdi.” (Jer.gr.29:13).

Tāpēc atrodiet Viņu un dzīvojiet.

“Un tagad, Izraēl, ko gan citu KUNGS no jums vēlas, kā vien bīties (cienīt) KUNGU savu Dievu un būt paklausīgiem Viņam, mīlēt Viņu un kalpot KUNGAM jūsu Dievam ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli….” (5.Moz.gr.10:12).

“Dievs, kas radīja pasauli ar visu, kas tanī, ir debesu un zemes Kungs; un Viņš nedzīvo cilvēku roku celtos tempļos. Un Viņš nav apkalpojams ar cilvēku rokām it kā Viņam kaut kas būtu vajadzīgs no cilvēkiem. Bet patiesība ir tāda, ka Viņš Pats dod visiem dzīvi un elpu un pilnīgi visu pārējo, kas vien cilvēkam ir.” (Ap.d.gr.17:25).

“Tāpēc, kopš mēs esam Dieva pēcnācēji, mēs nedrīkstam domāt, ka Dievišķā Būtne ir kā zelts vai sudrabs, vai akmens – vienkāršs tēls, kas darināts un izveidots ar cilvēka prasmi. Agrāk Dievs neņēma vērā šādu neziņu (par Viņu), bet tagad Viņš visā pasaulē pavēl visiem cilvēkiem mainīt savus prātus un attieksmi.” (Ap.d.gr.17:29-30).

Tāpēc nožēlojiet, tas ir – mainiet savus prātus noraidot mācības, kas nav saskaņā ar Dieva teikto un meklējiet Viņu. Tad Viņš nāks un dzīvos jūsos, kad izlemsiet kalpot debesu un zemes VIENĪGAJAM patiesajam DIEVAM, kas nav mainīgs. Viņš radīja jūs un jūs esat Viņa.

“Bet jūs esat izvēlētie cilvēki, ķēnišķi priesteri, svēta nācija; Dieva īpašs īpašums tā, lai jūs slavinātu un godinātu Viņu, ka ir saucis un izvedis jūs laukā no tumsības un ievedis Savā brīnišķīgajā gaismā.” (1.Pēt.2:9).

Meklējiet Viņu, mācieties Viņu zināt tādu, kāds Viņš ir un tad baudiet dzīvi Viņā.

Lai Dieva Svētais Gars rada jūsu dzīvēs visus savus brīnišķīgos augļus, kuri ir – mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticība, maigums, paškontrole…. Gal.vēst.5:22.

Lai Dievs jūs svētī ar visām Savām Svētībām!!!