Dievs sniedz mieru pond water pond plant 238611Trauksmes brīžos.

Cik bieži vienīgā cerība, kas ir palikusi, tā ir cerība uz Dievu. Tie, kas tic Viņam, ne reliģijai ir "gāzuši kalnus" un "izgājuši caur uguni," bet pat dūmu smakas uz tiem nebija. Jo svētīti, daudz vairāk nekā tikai laimīgi, ir visi tie, kas zina Dieva Vārdu un apsolījumus; kas zina Viņu un tāpēc nedzīvo ar aklu paļāvību uz kaut ko. Dievs ir varens un nav nekā, ko Viņš nebūtu spējīgs darīt vai paveikt.

 “Septiņreiz dienā es slavēju Tevi par Tavām taisnajām tiesām! Liels miers tiem, kas mīl Tavu bauslību, – nav nekā, kas liktu tiem klupt” (Psalmi 119:164-165).

Brīžos, kad dzīve šķiet neizturama, kad cerība ir zudusi un spēks ir atstājis, tad neskatoties uz neko, kas notiek mums apkārt; neskatoties uz visām dzīves likstām, mēs, saglabājot ticību Dieva Vārdam lūdzamies ar pateicīgu sirdi zinot, ka Viņš visas lietas dara mums par labu.

Mums ir jādara mūsu darbs, tad Dievs darīs Savu darbu.

Mēs neesam radīti dzīvot uztraukumos, bažās un bailēs. Tāpēc Dievs saka, lai mēs liekam, veļam, visas savas rūpes un bažas Viņa rokās, jo Viņš rūpējas par jums, Saviem bērniem. Nododiet visas savas rūpes Viņam, tad vienkārši esiet pateicīgi, klusi (nerunājiet un nemeditējiet pār nelaimi, vajadzību vai ko citu sliktu) un lūdzaties.

 Ticat tam, ko Viņš ir apsolījis. Viņš apsolīja to, ka nekad mūs neatstās, nekad mūs nepametīs, tāpēc lūdzaties un ticiet Viņa teiktajam. Pat, ja šobrīd jums tā nešķiet, tomēr ziniet, ka Viņš ir kontrolē pār jūsu dzīvi un tieši tagad ir kopā ar jums, un vada jūs caur smagiem dzīves momentiem. Viņš ir ar jums visu laiku.

Un agrāk vai vēlāk Viņš piepildīs jūs ar labām lietām; prieks un miers būs jūsu, ja saglabāsiet ticību Viņa teiktajam Vārdam un ļausiet Viņam valdīt pār savu dzīvi. Atļaujiet Viņa labajam Garam vadīt jūs, nododiet visas lietas Viņa rokās; nododiet Viņam visas savas rūpes, nedienas un sāpes; esiet klusi Viņa priekšā, esiet pateicīgi, un jūsu sirdīs ieplūdīs prieks un cerība caur Viņa Svēto Garu Kristū.

Tiem, kuri zina Dievu, nav jābīstas un jāuztraucas par rītdienu. Tiem, kuri zina Viņu, ir drošs pamats zem kājām, jo Viņš visas lietas kārto par labu tiem, kas mīl Viņu.

Dievs Saviem bērniem ir devis iedrošinājuma Vārdus un ticot Viņam, visas mūsu rūpes, raizes un bažas mēs nododam Viņam. Dažreiz pat visneiedomājamākos veidos visas lietas sāk nokārtoties mums par labu, ja mēs paļaujamies uz to, ko Viņš ir teicis.

Un katrs Dieva Vārds ir patiess un uzticams. Tāpēc brīžos, kad nav redzama ne mazākā cerība un viss šķiet bezjēdzīgs, paļaujaties uz Viņa Vārdu. Nolieciet malā visas reliģiskās mācības, aizspriedumus, šīs pasaules gudrības un apklusiniet savu ietiepīgo sirdi, kas grib turēties pie vecā; dodieties pie sava Tēva, jo Viņš mīl jūs ar nebeidzamu mīlestību un vēlas sniegt jums visu, lai jūsu sirdis būtu priecīgas un apmierinātas. Viņš mīl jūs ar absolūtu beznosacījuma mīlestību!

“Kungs ir tas, kas tevi sargā, tavs pavēnis tev pie labās rokas – dienā tevi neķers saule, nedz mēness naktī. Kungs tevi sargās no visa ļauna, Viņš nosargās tavu dzīvību. Vai tu iesi vai nāksi – Kungs sargās tevi no šā brīža līdz mūžībai” (Psalmi 121:5-8).

“Kas mājo Visuaugstā paspārnē un apmeties Visuvarenā ēnā, saka Kungam: mans patvērum un mans cietoksni, mans Dievs, uz ko es paļaujos! Viņš glābs tevi no putnu ķērāja cilpas, no mēra posta, ar savu spārnu galiem Viņš apklās tevi, un zem Viņa spārniem tu patversies, kā vairogs tevi sargās Viņa patiesība” (Psalmi 91:1-4).

“Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna nebīšos,

jo Tu esi ar mani, Tavs zizlis un spieķis drošina mani”

(Psalmi 23:4).