rose summer flower 231222

 

Lūdz, runā ar savu debesu Tēvu, kad esi slims.

Dievs sūtīja Savu Vārdu un dziedēja viņus, izpestīja ikvienu no viņa bedres!

(Psalmi 107:20).

 

Lūgšana:

Mans debesu Tēvs! Es Tev pateicos un slavinu Tavu Vārdu par to, ka dzirdi mūs un ārstē visas mūsu kaites. Es lūdzu, lai tu ārstē (vārds) un vadi viņu visā patiesībā. Lai Tu Savā mīlestībā sniedz viņam/ņai dvēseles un prāta mieru; atvieglo ciešanas un remdini sāpes. Lai caur Savu neizmērojamo žēlastību, ar Savu labo Taisnības roku skar (vārds) slimās vietas un dod spēku, sapratni un mieru. Es lūdzu, lai Tu vadi ārstus un lai Tava griba notiek uz zemes tieši tā, kā tas ir debesīs, kur nav ne slimību, ne sāpju, ne ciešanu; kur visi Tevi slavina un pienes Tev savu lūpu pateicības upurus. Tev, vienīgajam dzīvajam Dievam, mūsu visu Tēvam, pieder slava, gods un vara. Pie Tevis griežos vājuma un vajadzības brīžos un lūdzu būt kopā ar tiem, kas slimi. Psalmā 107:20 rakstītais apgalvo, ka Tu sūti Savu Vārdu un ārstē slimos. Tāpēc, lūdzu, sūti savu Vārdu un ārstē Savu bērnu (vārds). Paldies par to, ka mīli mūs tik ļoti. Paldies, ka dzirdi; paldies, ka dziedē visus tos, kas slimi. Tava Dēla Jēzus Vārdā mēs lūdzam. Āmen.

 

Laikos, kad mēs paši, mūsu mīļie vai draugi ir slimi, nekad nav viegli. Bet Dievs ir tas, kas ārstē, kas dod spēku un galu galā arī mieru. Tāpēc jāatrod laiks un vēlme lūgties ar ticību sirdī un paļāvību, ka Dieva Vārds ir uzticams, jo “Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!” Ebr.13:8. Tāpat kā Jēzus ārstēja 2000 g. atpakaļ, tāpat Viņš to dara arī uz šodienu. Kā arī uzreiz gribu piebilst to, ka jā, Dievs disciplinē savus bērnus, bet Viņš to nekad nedara caur slimību. Slimība nekad nav Dieva sūtīta.

Jēzus ārstēja visus, kas nāca pie Viņa. Tāpēc mums jāiet pie Viņa un katrā slimības gadījumā mums ir jālūdz, lai Dievs vada ārstus un pāri visam jāiegremdē sevi Viņa Vārdā. Jo Dieva Vārdi ir

"dzīve tiem, kas tos atrod un veselība tās personas ķermenim." Sakāmv.4:22.

"Dieva vārdi atnesīs veselību tavam ķermenim un atspirdzinās tavus kaulus." Sakāmv.3:8; 12:18; 16;24 un daudzi citi.

 

Tomēr bieži vien slimība ir arī tā, kas liek mums apstāties un padomāt par dzīves prioritātēm un pārvērtēt to, kā dzīvojam, kam ticam. Dievs runā uz katru no mums - vai mēs tam ticam, vai neticam. Bieži vien mums trūkst zināšanu, kā rīkoties un pie kā vērsties laikos, kad nāk nelaimes un dažādas dzīves likstas, tādējādi tiecamies pēc reliģijas tā pa īstam neapzinādamies to, ka Dievs vada it visu un Viņš zina arī to, ka slimība ir kādu skārusi. Tāpēc, vienmēr, pirms iešanas pie ārsta un pirms ārstējošo zāļu ieņemšanas mums vajadzētu lūgt Dievam vadīt ārstus pareizajā virzienā un lai lietotās zāles darbojas ārstējoši. Un mums vienmēr un par visu jābūt pateicīgiem. Jā, pat slimības laikos; par to, ka Dievs ir Visuvarens un Viņš ir tas, kas vadīs ārstus, un dziedēs mūsu dvēseles, un miesas.

Tāpēc, lai cik smaga jūsu slimība vai kaite arī nebūtu – meditējiet pār Dieva Vārdu (atrodiet pantus, kuros Dievs runā uz jums) un ticiet; lūdzieties (kas ir atklāta saruna ar Dievu Tēvu), lasiet Bībeli (kas ir klausīšanās Viņa teiktajā) un ticiet, ka zinot Dieva teikto, Viņa patiesība jūs padarīs brīvus no tā, kas liek ciest un nomāc.

Jāņa ev.8:32.

 

Klausiet Dieva Vārdam, jo Viņš piedod visus jūsu grēkus un dziedē visas jūsu slimības, Viņš apmierina jūsu sirds vēlmes ar labām lietām… (Psalmi 103:1-5).

Viņš apsolīja, ka nekad jūs neatstās; Viņš apsolīja, ka vienmēr būs blakus un palīdzēs. Ticiet Viņa Vārdam, jo Dievs nav cilvēks, kas melo  (4.Moz.gr.23:19). Viņš saka, ka ar Jēzus brūcēm jūs jau esat dziedēti - Jesajas gr. 53: -, piebilstot, ka visi ir kā aitas aizmaldījušies prom no Viņa.

Bet, 1.Pēt.2:25 Viņš saka, ka tagad mēs esam atgriezušies pie sava Gana un Dziednieka. Tāpēc droši katru dienu meditējiet pār Dievu Vārdu: "caur Viņa brūcēm es esmu dziedēts!"

Dievs saka arī: “Redzi, es došu tiem nākotni un dziedināšanu, es tos dziedēšu un dāvāšu tiem bagātību, mieru un drošību” (Jer.gr.33:6).

Mēs visi esam Dieva dēli un meitas, jo Viņš Pats teica:

“Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka Kungs, Visuvaldītājs” 2.Kor.6:18.

Visi Viņa apsolījumi ir “JĀ” priekš tiem, kas ir Jēzū Kristū (2.Kor.1:20). Kam vēl nav Kristus sirdī, tas to var pieņemt tieši tagad.

Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi, ka Jēzus ir Kungs un ar savu sirdi ticēsi, ka Dievs Viņu ir uzcēlis no mirušajiem, tu būsi glābts.  (Rom.10:8-10). Tev nav jāiet uz kaut kādu īpašu vietu, jo Dieva Vārds ir tuvu tev; tas ir tavā sirdī un tavā mutē. Rom.10:8;  5.Moz.gr.30:14.

Jēzus ārstēja visas kaites, vainas un slimības (Mk.ev.1:34). Tāpēc atkārtošos - vienmēr lasiet un palieciet Dieva Vārdā, jo tie ir dzīve un veselība visam ķermenim (Sak.4:22sakv.3:5-8).

Dievs saka: “Nebaidies, jo Es Esmu ar tevi, nebīsties, Es Esmu tavs Dievs, Es spēcināšu tevi, Es tev palīdzēšu, ar Savu labo taisnības roku Es tevi uzturēšu!” (Jes.41:10).

  

“Vai tu nezini, vai tu neesi dzirdējis – mūžīgs Dievs ir Kungs, kas radījis zemes malas, Viņš nepagurs un nepiekusīs, neizdibināma ir Viņa saprašana! Viņš nogurušam dod spēku un spēcina to, kam nav stipruma!

Nogurst jaunekļi, un pagurst varoņi – kluptin tie klūp!  Bet, kas cer uz Kungu, atgūst spēku, ceļas spārnos kā ērgļi,  skrej un nepiekūst, iet un nepagurst!”

(Jes.gr.40:28-31).