Šis raksts tiks rediģēts un pievienots vēlāk. Paldies par sapratni. 

 

  "Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos," saka Tas Kungs, "un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!" Psalm 12:5.