LŪGŠANA PAR LUBĀNAS PANSIONĀTU UN TĀS IEMĪTNIEKIEM

 

Lai nekavētu Jūsu laiku, varat lasīt tikai lūgšanu, kura ir iezīmēta sarkanā krāsā un lūgt kopā ar mums.

Jo Jēzus teica, kur divi vai vairāk uz zemes ir vienā prātā par jebkādu lietu, kuru tie lūdz, to Viņa Tēvs debesīs darīs lūdzēju labā. Jo Jēzus ir tur, kur divi vai trīs sanāk kopā Viņā Vārdā. Mateja ev. 18:19-20.

Un visas lietas, ko vien lūdzam, lūgsim ticībā, ka mēs tās saņemsim. Mateja ev.21:22; Marka ev.11:24.

 

Bet stāstu par ko ir lūgšana, uzrakstīšu īsi, jo atverot interneta lapas, vispārīgu situāciju kāda ir izveidojusies šeit Lubānā, varat atrast.

 

        Lubāna ir maza pilsētiņa un turpat vai gadsimtu mums ir psihiski/ fiziski traumētu cilvēku pansionāts. Normāli tur uzturējās ap 60 cilvēki ar I un II grupu invaliditātēm. Tagad, vairākus gadus atpakaļ cēlās ļaunas varas, kuras vēlas pansionātu iznīcināt un likvidēt.

Bet tā kā nav varas, kura nav Dieva ielikta, tad nu mēs nesodīsim M.Grigānes kundzi, un tos, kas šinī ļaunajā darbībā ir iesaistīti, bet lūgsim Dievam pēc palīdzības.

Jo Dievs ir tas, kas soda.


Tātad, kā jau daudzi no jums zina - pirms dažiem gadiem Grigānes kundze, savā ne ar ko nepamatotajā naidā pret Lubānas pansionātu, sadalīja tur dzīvojošos iemītniekus uz pusēm, un daļu no viņiem pārcēla uz citu pansionātu. Uz Rupsalu.

Pēc ļoti īsa laika, pamatojoties uz to, ka apkures sistēma ir jālabo (jāmaina), viņi nolēma šo māju slēgt.

(Šobrīd tur ir moderna apkures sistēma, bet māja stāv tukša.)

Neskatoties ne uz ko, toreiz, tajās tumšajās, šausmīgajās dienās (daži no iemītniekiem bija saslimuši ar gripu, jo bija gripas laiks), viņi nekavējoties tika izvesti no savas Rupsalas mājas brutāli un ar varu. Praktiski viņi tika piespiedu kārtā izņemti no savām gultām un mājām.

Viņiem tika solīts, ka viņi tiks atvesti atpakaļ, kas, protams, bija auksti meli.


Tagad līdzīgi notiek ar šo mūsu pansionātu Lubānā.

Vadībai tiek izteikti aizrādījumi un rājieni; tiek izteikti draudi darbiniekiem. Gan darbiniekiem, gan tur dzīvojošajiem cilvēkiem tiek melots.

Un jā, protams, remonts vienmēr ir nepieciešams un labs, tieši tāpat kā Litenes, Mēmeles un visos citos pansionātos; tomēr tas, ka iemītniekiem draud briesmas neizdarītā remonta vai apkures sistēmas dēļ, tā nav taisnība. 

Bet lai to pierādītu, būtu jākomplektē grupa, kura GODĪGI, es uzsveru - GODĪGI izvērtētu visus apstākļus.

Tas, ka tur ir malkas apkure, vēl nenozīmē, ka tas ir slikti vai kaut kas bīstams. To nosoda tie, kuri dzīvē nav saskārušies ar lauku dzīvi, vai dzīvi vispār. To var nosodīt tikai tie, kuri skolas solos ir iemācījušies dažādas teorijas, kuras praksē gandrīz nekad nedarbojas. Un pats galvenais, kuri pat iedomāties nevar, kā jūtas tie cilvēciņi, kuri šinī pansionātā ir nodzīvojuši visu savu dzīvi.

(cilvēki tur ir nodzīvojuši sākot no divdesmit un citi pat vairāk nekā piecdesmit gadus).

 

Lubānas pansionāts, ir vienkārši idilliska vieta. Netālu no pilsētas, skaista 127 gadus veca divstāvu māja ar sarkanu jumtu; meža ieskauta. Vēsturisks objekts, ja tā var teikt.

Jā, eiro remonti tur nav veikti, bet arī nebūt nav tā, ka tas būtu jāslēdz vai, ka dzīvot tur ir bīstami. Tā nav, tie ir tikai aizbildinājumi.

Cilvēkiem, kuri tur dzīvo, vienmēr ir iespēja apmeklēt veikalu; viņi apmeklē visus Lubānā notiekošos pasākumus. Viņi lasa ogas un vienkārši priecājas par savām sakārtotajām dzīvēm. Viņi tiek aprūpēti un apčubināti katrs personiski. Šī ir vieta, kur šie cilvēciņi audzē savus dārzenīšus, un pat (agrāk) rūpējās par lopiņiem. Viņi ir laimīgi un apmierināti.

Jā, piedodiet,- bija. Tagad tur ir tikai asaras un vaimanas.

Un tā kā no cilvēkiem palīdzību, sapratni un atbalstu atrast nav iespējams, tad vienīgais, kas vēl var palīdzēt - ir Dievs.

Tāpēc, mēs lūdzam Jūs, kas lasa, un kuriem ir Dieva mīlestība sirdī, - lūgsim kopā Dievam mūsu Tēvam iestāties par šiem nelaimīgajiem. Lūgsim Dievam, lai aiztransportētie cilvēki, kuri Lubānas pansionātu uzskata par savām mājām, - tiek atgriezti atpakaļ, un lai šis pansionāts darbojas kā iepriekš.

Lai visi M. Grigānes kundzes ļaunie nodomi tiek satriekti, sadragāti un izbeigti.

Un tā kā tik īsā rakstā visas pansionāta iemītnieku sajūtas un darbus nav iespējams ne uzrakstīt, ne aprakstīt, - vienkārši lūgsim kopā un paļausimies, ka Dievs, Pats Sev par godu un slavu, neļaus ļaunajām, tumšajām varām uzvarēt.

LŪGŠANA:

Svētais, taisnīgais Tēvs! Paldies Tev, ka esi devis iespēju nākt pie Tevis caur Jēzu brīvi un ar drošu pārliecību, ka mēs atradīsim Tavu žēlsirdību un žēlastību palīdzēt Lubānas pansionātā dzīvojošajiem cilvēciņiem šinī, viņu bēdu laikā. Piedod visiem pansionāta iemītniekiem un darbiniekiem, ja viņi ir darījuši kaut ko, kas Tev nepatīk. Jo Tu esi mīlošs un piedodošs Tēvs. Tu mūs visus radīji un paldies, ka tagad mūs dzirdi. Vēst.Efez. 3:12; vēst.Ebr.10:19.

Mīlošais Tēti, mēs lūdzam Tev noslaucīt Lubānas pansionātā dzīvojošo cilvēku asaras un nomierināt viņu sirsniņas. Mēs lūdzam atcelt, satriekt, sadragāt un izbeigt visus M.Grigānes kundzes un citu cilvēku, kuriem nav patiesas sapratnes par to, ko viņi dara, un kuri šinī ļaunajā nodomā ir iesaistīti, darbus.

Debesu Tēvs, mēs Tev lūdzam, sūti visu Savu debesu armiju un satriec pīšļos visus ļauno cilvēku darbus, jo viņi nesaprot, ko viņi dara! Atver Grigānes kundzes sirds acis, lai viņa pati ierauga un saprot savu darīto; lai nožēlo un izbeidz savu naidu pret cilvēkiem, kuri viņai neko sliktu nav nodarījuši.

Dievs, Tava Dēla Jēzus Vārdā mēs lūdzam, ieliec Grigānes kundzes sirdī sapratni un dod viņai gudrību, lai nenotiek tā, ka pēc šiem ‘genocīda’ darbiem, viņa pati netiek iznīcināta. 

Dievs Tēvs, kas esi debesīs, izstiep Savu labo, taisnīgo roku tā, lai Grigānes kundze apstājas, kamēr vēl nav par vēlu, lai pati nepieredzētu Jesajas grāmatā 33:1 Dieva teikto:

“Bēdas jums, iznīcinātāji, kas vēl nav pieredzējuši iznīcināšanu; ak nodevēji, kurus pašus vēl nav nodevuši. Kad būsiet pabeiguši iznīcināšanu, jūs paši tiksiet iznīcināti. Kad būsiet pabeiguši nodevīgos darbus, paši tiksiet nodoti.”

KUNGS, es laipns; mēs ilgojamies pēc Tevis. Esi mūsu spēks katru rītu; mūsu Glābējs raižu un bēdu laikos. Jes.gr.33:2.

Dievs, sūti palīdzību un iznīcini uz visiem laikiem Lubānas pansionāta ienaidniekus, jo cilvēku palīdzība ir bezjēdzīga! Psalms 108:12.

Visuvarenais, Taisnīgais, Žēlīgais Tēvs! Mēs visi kopā lūdzam:

saglabā Lubānas pansionātu un atgriez visus, brutāli aiztransportētos, cilvēkus atpakaļ uz viņu mājām. Nodrošini visu nepieciešamo, lai šis pansionāts spētu dzīvot un darboties tik ilgi, cik ilgi pasaule pastāvēs. Dievs Tēvs, Sava Vārda, Sava Goda dēļ, un Sev par slavu, izglāb šo pansionātu!

Un vēl, Kungs, mēs lūdzam, lai M.Grigānes ļauno darbu dēļ, Tu savā mīlestībā tomēr pasargā viņas pēctečus tā, ka viņiem nav savās dzīvēs jāizcieš šīs kundzes, kuras prātu un sirdi Esi aptumšojis, radītās sekas.

Viss, ko mēs izdarām citiem, - dubultīgi vai pat trīskārtīgi tiek iemests atpakaļ mūsu klēpī.

Tāpēc arī ir teikts: “NEDARI OTRAM TO, KO TU NEGRIBĒTU, LAI DARA TEV.”

Tāpēc visas tās sāpes, kuras Grigānes kundze ir radījusi citiem, lai nekrīt pār viņas pēctečiem.

Jēzus Vārdā mēs lūdzam un lai tā notiek. Amen.

 

Paldies visiem, kuri lūdz par nelaimīgajiem un bāreņiem; par atstātiem un grūtdieņiem. Paldies, ka lūdzāt par nabago un vārgo.

Dievs svētī.

P.S. 

https://www.vsaclatgale.gov.lv/par-mums/padotibas-iestades/54-lubana

Šis ir Lubānas pansionāts. Tik ilgi izmitinājis un uzturējis mentāli slimos cilvēkus.

 

https://nra.lv/latvija/294404-atsakas-pamest-lubanas-aprupes-centru-kuru-planots-lidz-gada-beigam-slegt.htm

Citāts no šī raksta: “Viņi ir pelnījuši drošas un patīkamas mājas.”

Patiesība ir tāda, ka šiem cilvēkiem jau ir drošas un patīkamas mājas.

Vēl citēju: “Ministre arī norāda, ka vairāk nekā puse filiāles Lubāna iemītnieku varētu dzīvot sabiedrībā, piemēram, grupu dzīvokļos, nevis slēgta tipa centros. “Ja saglabājas pašreizējais stāvoklis, tad mēs, visticamāk, noslēdzam iespēju šiem cilvēkiem dzīvot sabiedrībā,” uzskata ministre.”

Viņi visi ir ieintegrēti sabiedrībā un neviens no viņiem nedzīvo “slēgta tipa” celtnē. Neviens nenoslēdz iespēju šiem cilvēkiem dzīvot sabiedrībā. Viņi iet sabiedrībā katrs saskaņā pēc savām iespējām un vajadzībām.

Protams, izņemot tos, kuri ir guloši. Un pat gulošajiem tiek radītas iespējas noskatīties koncertu utt.

Šī godājamā ministre, kurai visdzīzāk nav bijis nekādas saskarsmes ar šāda tipa cilvēkiem un viņu dzīvi vispār kopumā, vienkārši nesaprot šo cilvēku vajadzības un spējas.

Tāpēc lūgsim, lai Dievs izgaismo šo kungu un kundžu siržu acis; lai apveltī ar patiesu sirds gudrību, nevis tikai skolas solos iegūtās tehniskās zināšanas.

 

http://dienaszinas.lv/2019/10/09/vai-lubanas-pansionatu-sledz-apkures-del-vai-taupot-naudu/

Ticiet, - teorijas dzīvē visbiežāk nestrādā. Jo pat ar psihiskām slimībām, cilvēkiem tāpat ir sirds, kas sāp, dvēsele, kas cieš un prāts, kurš domā. 

Bet jautājumu ir daudz.

Kāpēc jau vairākus gadus (kāds) vēlas likvidēt Lubānas pansionātu!? Skaidru atbilžu vienkārši nav.

Spēles! Varas un naudas kāru cilvēku spēles, kuru dēļ cieš nabagie un vārgie.

 

Un vēl, kāpēc jāļauj aiziet bojā tik skaistai mājai, tik gleznainā vietā!? Vai varbūt kādam ir sagribējies to iegūt savā īpašumā? Kas to lai zina. Šie ir tikai mani pieņēmumi un manas domas. 

Jo bija arī pansionāts Inčukalnā, kurš agrāk bija sanatorija bērniem, kuri cieta no astmas. Pēc tam bija pansionāts.Tur notika līdzīgs stāsts: bērnus vienkārši izmeta laukā.

Varbūt Lubānas pansionāta māja arī kādam ir vajadzīga?  

https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/10103/

https://jauns.lv/raksts/zinas/227545-no-incukalna-bernunama-ar-varu-izvesti-berni-atlaists-viss-personals

https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/LV-LNA/type/fa/id/LV-LNA-RI-SA-F487

 

Un beigās vēl gribu piebilst, ka veicinot racionālu administratīvo līdzekļu izlietojumu, valdošās varas ir spējīgas gan sagraut, gan iznīcināt daudz vairāk, nekā to var saprast un apzināties šinī dotajā momentā.

Un pēc tam viss tiek aizmirsts un viss atkal sākas no gala.

Tāpēc varbūt tagad cerībā un ticībā, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, lūgsim - lai tiek saglabāts Lubānas pansionāts.

Un kā pēdējais - lūgsim arī par valdību un vispār par valdošajām varām kopumā.