red rose flower 238226

 

 

Kunga žēlastība ir bezgalīga; tikai tāpēc, ka Viņš ir žēlīgs mēs neesam iznīcināti! 

Viņa žēlastībai un žēlsirdībai pret mums nav limita,

 tās ir jaunas ik rītu, liela ir Tava uzticība!

(Vai.dz.3:22)

  

 

Dieva Vārdam ir ļoti mazs sakars ar  reliģiskajiem rituāliem.

Dieva Vārds  mums ir dots, lai mācāmies dzīvot nenodarot postu sev un citiem.

Mīliet viens otru!

 

Līdz šai, Dieva dotai atklāsmei biju līdz sirds dziļumiem pārliecināta, ka mana reliģija ir vispareizākā; biju reliģiska, šat tad baznīcā gājēja, kura neko, pilnīgi neko nezināja par to, kas Dievs ir un ko Viņš saka cilvēkiem; ko Viņš vēlas no cilvēkiem... Tagad, saprotot Dieva vēlmi, gribu, plānu pret cilvēci, ar Viņa palīdzību, žēlastību un žēlsirdību, izveidoju šo lapu, caur kuru, lūdzot un cerot, cilvēki nonāks pie patiesības sliekšņa tādējādi atsvabinot sevi no daudzām un nevajadzīgām lietām, kas bojā un grauj cilvēku dvēseles un dzīves. 

 

Runājot par mani personiski teikšu to, ko Dievs saka par mani.

Saskaņā ar Dieva redzējumu, tagad es esmu atdzimusi ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, caur Dieva dzīvo un paliekošo vārdu.   1.Pēt.1:23.  Jāņa.ev.1:13Jēk. 1:18.

 

Es esmu jauna radība Kristū.  2.Korintiešiem.5:17.

 

Es esmu padarīta dzīva Kristū.  Efeziešiem.2:5.   Kolosiešiem.2:13-15.

 

Es esmu svēta un nevainīga varenā pasaules Radītāja, mana debesu Tēva acīs.  Efeziešiem.1:4.  Ebr.10:10, 14.

 

Es esmu apsēdināta debesu valstībā Jēzū Kristū.  Ef.2:6.

 

Dievs, visa universa Radītājs ir attaisnojis mani un pasludinājis taisnu  esam,  (Galatiešiem 2:16; Rom.5:1, 9).

 

Dievs Pats Jēzus Kristus personā nāca dzīvot kā parasts mirstīgais cilvēks uz zemes un mira pie kaunpilna krusta neiedomājamās ciešanās, lai samaksātu par visas pasaules grēkiem un arī maniem; no tumsas valstības Dievs pārcēla mani Sava Dēla gaismas valstībā.

Un tagad manī dzīvo Viņš, jo Viņš ir lielāks par to (Sātanu), kas dzīvo pasaulē. Un es varu darīt visas lietas….1.Jņ.vēst.4:4.   Filip.4:13.

 

Un esmu pārliecināta, ka “nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mani nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu visu Kungā.”    Romiešiem 8:37:39.

 

Un es slavinu Viņa svēto Vārdu tāpat kā Dāvids to darīja Psalmā. 103:1-3.

 

Tagad nevis es, bet Viņš dzīvo manī!

 

Starp to, ko māca reliģija kopumā un to, ko saka Dievs, diemžēl pastāv ļoti liela atšķirība.

Studējot un lasot Bībeli, dažādu teologu darbus, daudz un dažādus Bībeles komentārus un atkal atgriežoties pie Bībeles, kas ir pamats visam, tika iztērēts daudz laika un pūliņu, kas tagad ir atmaksājušies ar uzviju.


Un esmu ļoti pateicīga, ka mans

Dievs Tēvs vadīja mani it visā un neļāva novirzīties no galvenā, bet gan noturēja strikti pie Viņa Vārda.

Liels paldies arī visiem tiem, kuri atbalstīja nesodot un nenovēršoties. Lai slava Dievam par visu Viņa neizmērojamo žēlsirdību, žēlumu, dāsnumu un dāvanām!

Paldies arī visiem tiem, kas pūlas un strādā Kristus labā. Paldies par viņu neiedomājami milzīgo darbu, ko viņi dara priekš mūsu KUNGA, nesot Labās Ziņas (evaņģēliju) pasaulē.

“Jo Viņā mēs dzīvojam un kustamies, un esam, kā jau daži pravieši ir sacījuši:

-mēs arī esam Viņa atvases.”

Apusutļu darbi 17:28.

Jēzus ir Kungs.

Amen.