Šī lapa tapa mīlestībā pret cilvēkiem. Reliģija tur cilvēkus neskaitāmos ierobežojumos, aizspriedumos un var teikt, ka daudzus pat tumsībā, bet 

Dievs, mūsu visu debesu Tēvs caur Jēzu Kristu saka:

”nāciet pie MANIS visi un ES jūs atvieglošu”

(Mt.ev.11:28).

red rose flower 238226

 

Daudzi no mums (tai skaitā biju arī es) dzīvo bez patiesas sapratnes, bez nepieciešamākajām pamata zināšanām par to, kā pasaule iekārtota, kas ir Dievs, ko Viņš saka un ko gaida no mums. Cilvēkiem ir augstas tehniskas zināšanas, no visa spēka tie nododas savām karjerām; no visa spēka pūlas sasniegt lietas, kas visbiežāk nenoved ne pie miera, ne pie saskaņas, ne pie vienotības ģimenē vai darbā. Lai arī cilvēki tiecas ar visiem spēkiem darīt labi un pareizi, tomēr visbiežāk nav apmierinājuma ne personiskajā dzīvē, ne ārpus tās. Cilvēki neapzinās, ka pastāv zināšanas, kas, ja iegūtas, var sniegt sirdsmieru, prieku un apmierinājumu pat, ja visa pasaule apkārt sāk brukt.

 

 

Cilvēki paši atņem sev dzīvības; pasaulē valda vientulība, bailes, bezcerība, izmisums, neizturams stress, kas noved pie dažādām gadsimta slimībām, kur ārsti ir bezspēcīgi. Pasaule cieš neiedomājamas, priekš daudziem cilvēkiem pat neizturamas ciešanas un manas sirds vēlme ir, lai katrs cilvēks nonāk pie patiesības, kas piedāvā, pat šinī salauztajā,kritušajā ļaunajā pasaulē, - mieru sirdij un dvēselei.

 

Šinīs lapās jūs atradīsiet to, ko filozofi, psihiatri un citi dzīves padomu devēji iesaka un māca. Tikai atšķirībā no viņu pasaulīgā uzskata, šīs pašas mācības mēs varam apskatīt no Dieva viedokļa un saprast, ka jebkura filozofija un dzīves mācība ir nākusi no Dieva mutes jau daudzus, daudzus gadsimtus atpakaļ. No pašas pasaules radīšanas sākuma. Tāpēc šinīs lapās jums ir iespēja studēt Patiesību par Dievu un Viņa Dēlu, un kā šī Patiesība var dot jums pat jaunu dzīvi.  

 

Tāpēc vēlos iedrošināt katru no jums nevis vienkārši izlasīt, un aizmirst, bet gan studēt Bībeli. Ja jums tā ir, tad atveriet to un studējiet tās dzīvos Vārdus. Bībele ir pavisam kas cits nekā mēs to iedomājamies. Ja mēs domājam par Bībeli no reliģiskā skata punkta, tad pilnīgi noteikti to nesapratīsim un noraidīsim. Katram vajadzētu izlasīt Bībeli pirms jebkāda sprieduma izteikšanas par to, ar cerību, ka pat, ja Dievam neticat, tomēr Viņš būs Žēlsirdīgs un atvērs jūsu siržu acis. Jo ne viss ir patiesība, ko dzīves gaitā esam iemācījušies un kam ticam.

 

Šobrīd šī mājas lapa ir tapšanas procesā un esmu ielikusi pamatus par dzīvā Dieva mācību tā, lai lasot jūs iegūtu atskārsmi un sapratni par to, kas Viņš ir un ko Viņš dara; kā mēs varam saņemt palīdzību no Dieva, ja sākam veidot attiecības ar Viņu; ko nozīmē attiecības ar Viņu utt.

Jauni raksti tiks pievienoti nepārtraukti.

 

Mūsos visos ir intuitīvas zināšanas vai vismaz nojausma, ka Dievs ir un morālā, un absolūtā taisnība pastāv. Pastāv tikai viena Patiesība un ir tikai viens Dievs. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, ka ne viss, ko mēs zinām, redzam, dzirdam un saprotam ir patiesība un tāpēc, ne viss ir pieņemams.

Ir ļoti svarīgi ne vien zināt, bet saprast, kas ir Kungs mūsu Dievs  un Dieva Dēls

Jēzus.

Jēzus nepiederēja ne pie vienas no sinagogām un ne pie vienas no reliģijām. Jēzus ziņa bija skaidra.  Marka.ev.1:15 Un tāda tā arī ir jāpatur. Jēzus ir dzīve, ceļš un patiesība un tas mums visiem ir jāizprot. Jēzus ir dzīves maize. Dievam, patiesībā, ir diezgan mazs sakars ar greznajām celtnēm, kas tiek sauktas par "baznīcām."

Dievs ir mūsos un mēs esam Viņa Tempļi. 

Mums nav jāiet pie "bikts" un nav jālokās cilvēka roku darinātu dievekļu priekšā. Mums nav jāloka ceļi citu, tādu pašu kā mēs, mirstīgo cilvēku priekšā. Mums visiem ir jāatgriežas pie vienīgā dzīvā Dieva.

Mums jāpieliek visi spēki, lai attīrītu savus piesārņotos prātus no visām tradicionālām mācībām un jāatgriežas pie mūsu visu Tēva. Mat.evaņģ.23:7-11.  Mt.ev.15:14 .

 

Ne Latvija,

ne arī kāda cita valsts ir bijusi spējīga sakārtot savu zemi, plaukt un zelt nošķirtībā no Dieva. Mana lūgšana un vēlme ir, lai tie, kas sauc sevi par "kristiešiem" sāk meklēt patiesību un atzīst vienīgo Dievu nošķirtībā no jebkādām elkdievībām, ko uz šodienu piekopj daudzas draudzes. Latvijai ir jānoliek malā un jāaizmirst visi aizspriedumi, rituāli, svētvietas, un tradīcijas, kas tiek saistīti ar Dievu, bet nav Dievs; jāsatriec pīšļos visas svētvietas, akmeņi un tēli, un jāmeklē Patiesība.

 

Mēs visi esam atbildīgi Dieva priekšā un Viņš grib, lai mēs ticam Viņam vienīgajam, paļaujamies tikai uz Viņu un sekojam Viņa mācībai, ne cilvēku ideoloģijām. Latvija ir ieslīkusi elku pielūgšanā, dažādu rituālu ievērošanā tik ļoti, ka pat visgudrākais vīrs, kāds vien būtu atrodams pasaulē, nav spējīgs sakārtot un ieviest labklājību mūsu zemē, nošķirtībā no Dieva dotajiem padomiem. Tur, kur Latvija ir šobrīd, ir aprakstīts Bībelē. Dievs skaidri norādīja, ka nedzīvojot pēc Viņa likumiem tautas cieš un iet pa pazušanas ceļu (Sakv.29:18). Reliģija tur cilvēkus tumsībā un līdz ar to veselas tautas.

Tomēr nekad nav par vēlu atrast  to šauro taku; nostāties uz patiesās, labās takas. It īpaši es vēlos iedrošināt jauniešus un uzsvērt to, cik svarīgi jau pašā dzīves sākumā ir sekot Dieva sniegtajām instrukcijām, lai vēlāk dzīvē var skatīties atpakaļ ar prieku un apmierinājumu, bet nevis ar nožēlu.

Vēlos iedrošināt arī Latvijas līderus, lai tie  iet uz baznīcu nevis klanīties koka veidolu priekšā, bet gan nonāk pie vienīgās un īstās Patiesības.

Un kārtībā, lai pārliecinātos par to, kas ir Patiesība, studējiet Bībeli. Sākot to studēt vienmēr lūdzot savā garā, ātri vien atklāsiet, ka (kā jau teic sākumā) Dieva Vārdam ir diezgan mazs sakars ar reliģiskajām, tradicionālajām mācībām; vēl vairāk, to mācītais bieži vien ir pretrunā ar Paša Dieva teikto.

Patiesībā, ( Apustuļu darbi 17:28-3114:13-17 ) gandrīz visas problēmas rodas tieši tāpēc, ka cilvēkiem trūkst zināšanu par to, kas un kāds ir Dievs. Romiešiem 1:18-32

(Romans 1:19-20).

Tāpēc meklējiet patiesību, tiecieties pēc tā, kas labs; ticiet savam Radītājam un Viņš iztaisnos jūsu takas. Ziniet Viņa Vārdu un atzīstiet to.

Šī lapa ir tikai un vienīgi par mūsu Tēva un Viņa Dēla mācību bez jebkādiem tradicionāliem jeb pasaules reliģiju pieņemtiem uzskatiem, bet gan strikti saskaņā ar Viņa Paša Vārdu.

No visas sirds lūdzu, lai Dieva Gars jūs vada un vēlu veiksmi katram, kas vēlas zināt patiesību un iegūt dzīvi!!! Lūdzu  par visiem tiem, kas darīs visu iespējamo, lai atrastu Dieva plānu, mērķi un nodomus attiecībā gan uz pašu personisko dzīvi, gan uz apkārtējo cilvēku dzīvi, gan uz visas mūsu nācijas dzīvi kopumā. Lai Dieva svētība un atbalsts seko jums it visā!!! Jēzus vārdā es lūdzu, amen.

Jo kā zeme izsprauc asnus, kā dārzs to, kas tur iesēts,

tā Kungs (YHWH) Dievs (Elohims) sadiedzēs patiesību un slavu visu tautu priekšā!

(Jes.gr.61:10-11).