cerini pujene JĒZUS IR TĒVĀ UN TĒVS IR JĒZU, un es esmu JĒZŪ…

 

Par savu personisko pieredzi ar Dievu, ar Viņa Dēlu un Svēto Garu ; par savu iepazīšanos ar Viņu, pastāstīšu kādā citā reizā. Tagad tikai piebildīšu, ka es vairs neesmu tā persona, kas bija pirms uzsāku attiecības ar visas pasaules Radītāju, savu Glābēju. Kā arī to, ka no sākuma es neko negribēju zināt par Viņu.

 

Tagad Viņš ir mans labākais draugs.

 

Tagad Viņš ir mans Glābējs, mans Kungs, mans vairogs, mans patvērums grūtību laikā, mana palīdzība grūtībās, mans skolotājs, Mans TĒVS.

Es slavēju Dievu, savu Pestītāju, un pateicos Viņam par Viņa lielo mīlestību pret mani. Es slavēju Viņu par pacietību pret mani. Es slavēju un pateicos Viņam, ka viņš mani vadīja vedot pa taisno un pareizo ceļu, un mācīja visā savā gudrībā, caur kuru es tagad spēju rakstīt. Jo viennozīmīgi tas nav no manis pašas.

 

Es pastāvīgi pateicos Viņam un lūdzu, lai jūs visi, kas tagad lasāt, arī iepazīstaties ar Viņu un nonākot pie patiesības sliekšņa, tiekat izpirkti, izglābti un glabāti Viņa mīlestībā.

 

Un vēl, ticu Dievam, kurš mani izglāba no lielās tumsas, kas valda pār šo pasauli un ieveda sava Dēla gaismā. Es ticu Dievam, kurš joprojām spēj likt saulei apstāties; ticu Dievam, kurš nekad nemainās un mīl visu pasauli; ticu Dievam, kurš liek saulei lēkt pār ļauniem un labiem; ticu un zinu to, ka Viņš negrib nevienu no saviem bērniem pazaudēt, bet gan, lai tie visi atgriežas pie Viņa atpakaļ. Un tagad, ticot Viņam un Viņa Dēlam, Svētā Gara vadībā, klausot Viņa mācībām, es rakstu visu, ko Viņš man liek sirdī.

 

Mana sirds deg un sāp par cilvēkiem, kuri vēl nepazīst Kristus mīlestību pret viņiem. Kuri vēl nezina, cik ļoti Dievs viņus mīl.

 

Vēl piebildīšu, ka tagad, kopš brīža, kad es pieņēmu Kristu kā savu vienīgo Pestītāju, esmu mazgāta, svētīta un šķīstīta, attaisnota mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un caur mūsu Dieva Svēto Garu. (1. Kor. 6:11).

 

Es esmu Dieva izredzēta, svēta, nevainīga Viņa acīs un mīlēta. Man ir piedoti visi grēki, esmu izpirkta un jau apsēdināta debesu valstībā Kristū.

Manī ir līdzjūtība, laipnība, pazemība, maigums un pacietība. Dievs dzīvo manī un es Viņā.

 

Ļoti gribētu, lai cilvēki saprot to, ka “Skaidrāks par skaidru ir tas, ka neviens, kas paļaujas uz bauslību (cenšoties ievērot baušļus pēc tiem dzīvojot), nav un nekad netiks attaisnots Dieva priekšā, jo ‘Dieva taisnais caur ticību; ticībā dzīvos.’”

Galatiešiem 3:11; Ebrejiem 10:38; Romiešiem 1:17; Jēkabs 1:27.

 

“Caur Viņu katrs, kas tic, ir atbrīvots no visiem grēkiem; (tā ir Dieva par velti saņemama dāvana), kuru neviens nespēja iegūt (atsvabināšanu no grēkiem) dzīvojot zem Mozus baušļiem.” Ap.d.gr.13:39.

“Paskataties uz lepnajiem! Viņi tic paši sev un viņu dzīves ir negodīgas un blēdīgas. Bet taisnie no savas ticības dzīvos; ticot Dievam, (kas viņus ir atbrīvojis.”

Habakuka gr.2:4.

 

Jo Dievs nav sūtījis pasaulē savu Dēlu, lai pasauli tiesātu; bet lai pasaule caur Viņu tiktu izglābta.

Kas Viņam tic, tas netiek nosodīts; bet tas, kurš netic, jau STĀV notiesāts, jo nav ticējis vienpiedzimušā Dieva Dēla vārdam.”

(Jāņa 3: 16-18).

Paldies, ka lasījāt un apciemojāt manu mājas lapu. Ja jums rodas kādi jautājumi vai ierosinājumi, - nesvārstieties, nekaunieties un nešaubieties, bet droši rakstiet. Es šeit esmu, lai jums kalpotu.

Vēlreiz paldies un lai miera, kārtības, prieka un mīlestības Dievs ir ar jums visiem.

Amen un tā lai notiek.