Pabeigts  kurss Kristīgajā Līderu institūtā (CLI) un saņemts Sertifikāts par tēmām - Attiecības ar Dievu, māceklība, Evaņģelizācija un Pamata Bībeliskā Mācība par to, kas ir
Bībele,
Dievs,
Pasaules izcelsme un sākums,
Jēzus,
Pestīšana,
Svētais Gars,
Kristīgā Dzīve,
Lūgšana,
Laulība,
Ciešanas, dzīves pārbaudījumi un vajāšanas,
Nākošā dzīve.
"Slavēts lai Kungs, mana klints, kas vingrina manas rokas kaujai, manus roku pirkstus cīņai." (Psalmi 144:1).