Daniel 11:2 - "And now will I shew thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia; and the fourth shall be far richer than they all: and by his strength through his riches he shall stir up all against the realm of Grecia."

JoomVerses by: TerryWCarter.com

cross jesus wood 216556Jēzus dzimšana un Ziemassvētki.

Lielākā daļa no mums ir izauguši ar tradicionālo Ziemassvētku stāstu par Jēzu, kas piedzima stallī, par trim gudriem kungiem utt. Vai šis tradicionāli pieņemtais stāsts ir saskaņā ar Bībeli? Paskatīsimies uz Jēzus dzimšanas faktiem kā tie ir atklāti Bībelē.

Jēzus ieņemšana Mateja evaņģēlijā 1:18-25; Lūkas evaņģēlijā 1:26-38.

Nācaretē, Galilejas pilsētā dzīvoja meitene vārdā Marija (Mirjam), kas bija nevainīga un bija saderināta ar vīru vārdā Jāzeps (Mt.ev.1:18). Pēc Ebreju parašām saderināšanās jau bija tas pats, kas oficiālas laulības. Bet, kad Jāzeps atklāja, ka Marija ir grūta, Viņš gribēja šķirties no viņas (Mt.ev.1:19). Tas nozīmē, parakstīt visus nepieciešamos dokumetnus, bet izdarīt to klusībā, kas nozīmē neatklāt viņas kaunu publiski un nenomētāt viņu ar akmeņiem, kā tas bija saskaņā ar to laiku paražām pēc Mozus likumiem (Moz.5.gr.22:23-24). Pēc šā mēs varam saprast, ka Jāzeps bija dievbijīgs vīrs un tas ir viens no iemesliem kāpēc Dievs izvēlējās viņu būt par Marijas vīru, un Sava Dēla pasaulīgo tēvu. Laikā, kad Jāzeps domāja par šķiršanos no Marijas, Dieva Enģelis nāca pie viņa un iedrošināja viņu ņemt Mariju uz savām mājām kā sievu (Mt.ev.1:20). Eņģelis viņam izskaidroja, ka tas, kas Marijā ir ieņemts ir no Svētā Gara un bērns būs gaidītais Glābējs, kas glābs Savus cilvēkus no grēkiem. Jau sen atpakaļ par šo bērnu pravieši bija runājuši un Jesaja rakstīja: "Tādēļ Kungs pats dos jums zīmi, redzi, jaunava kļūs grūta, dzemdēs dēlu un dos Viņam vārdu Immānū- Ēls. Kas nozīmē – Dievs ir ar mums." (Jes.gr.7:14).
Pēc Eņģeļa apciemojuma Jāzeps bija iedrošināts un pārliecināts par visu, ko Dievs ir teicis sen atpakaļ un viņš ņēma Mariju uz savām mājām kā likumīgu sievu. Viņas grūtniecības laikā viņiem nebija seksuālo attiecību. Tās tika uzsāktas tikai pēc Jēzus piedzimšanas (Mt.ev.1:25).

Jēzus piedzimšana.

Saskaņā ar Lūkas evaņģēliju visticamāk, ka Jēzus dzima rudenī. Lūkass apraksta tā laika vienu no svarīgākajiem notikumiem. Lūkas 2:1-3 viņš raksta: "Tajās dienās nāca cēzara Augusta pavēle pierakstīt iedzīvotājus visā zemē. Šī pirmā pierakstīšana notika laikā, kad Sīrijā valdīja Kirēnijs. Un visi devās ceļā, lai tiktu pierakstīti, katrs uz savu pilsētu." Tur bija ļoti drūzmaini ne tikai cilvēku pierakstīšanās dēļ, bet arī tāpēc, ka rudens festivāls bija sācies uz kuru nāca lielas ļaužu masas. Marija un Jāzeps vēlējās pārnaķšņot viesu mājas istabā (varētu būt, ka pie radiem vai draugiem), bet sakarā ar lielo cilvēku daudzumu visas istabas augšas stāvā bija aizņemtas (Lk.ev.2:7). Tāpēc viņiem bija jāpārnakšņo lejas stāvā. Lielākā daļa no senebreju mājām bija kopīgas celtnes gan priekš mājiniekiem, gan lopiem, kas tika turēti iekšā. Cilvēki gulēja augšas stāvā, bet dzīvnieki lejas stāvā. Tāpat, lejas stāvā, kurā tika turēti lopi bija arī siles un viss lopiem nepieciešamais. Tā mēs varam lasīt, ka tikko dzimušais bērns Jēzus tika ietīts autiņos un ieguldīts silītē.
Kad Jēzus bija piedzimis, Dievs sūtīja Eņģeļus pie ganiem, kas atklāja viņiem labās ziņas (Evaņģēliju) Lk.ev.2:11. Papildus šai dokumentācijai varam lasīt, ka naktī, kad Jēzus piedzima gani ganīja savus lopus zem klajas debess (Lk.ev.2:8), kas ir vēl viens norādījums uz to, ka Jēzus nepiedzima ziemā, bet gan rudenī (varētu būt arī pavasarī). Ziemā pa nakti lopi nekad netika turēti laukā zem klajas debess sakarā ar lietavām.

Gudrie vīri.

Mēs visi esam dzirdējuši, ka bija trīs gudri vīri, bet vai tas ir atrodams Bībelē?
Nē. Bībelē varam lasīt, ka mācīti vīri nāca no austurmiem uz Jeruzalemi meklēt Ebreju Ķēniņu (Mt.ev.2:2). Tas, ka šie vīri pētīja zvaigznes nozīmē to, ka viņi nebija ķēniņi, bet astrologi. Kā arī pilnīgi noteikti ir tas, ka viņi bija neebreji, jo Dieva cilvēkiem bija aizliegts burt un zīlēt pēc zvaigznēm, (tāpat tas ir arī uz šodienu) un nodarboties ar jebkāda veida maģiju. Līdz Kristus dzimšanai (pareizāk sakot Viņa nāvei) Dievs Sevi bija atklājis tikai un vienīgi Saviem cilvēkiem, tas ir ebrejiem, bet ne pārējai pasaulei. Bet šie vīri bija gudri dažējādi, viņi saprata arī to, kam ir jākalpo un kas ir jāpielūdz. "Iegājuši tajā namā, tie redzēja bērnu kopā ar Mariju, Viņa māti, un, nokrituši ceļos, tie Viņu pielūdza..." (Mt.ev.2:11). Viņi pasniedz trīs veida dāvanas – zeltu, vīraku un mirres. Neviens nezina šo dāvanu daudzumu vai skaitu, tikai to, ka bija trīs veida dāvanas. Neviens nezina arī to, cik daudz šo vīru bija – tikai divi vai vairāk. Kā arī viņi nebija pie Jēzus Viņa dzimšanas naktī, bet gan kādu laiku vēlāk. Viņi apciemoja Jēzu Jāzepa un Marijas pašu mājās mēnešus vai pat gadu pēc viņa dzimšanas garās ceļa distances dēļ.

Secinājums.

Vai Ziemassvētkiem ir kāds sakars ar Bībelisko Jēzu Mesiju? Hm. Saskaņā ar Jauno Testamentu mums ir jāpalīdz trūcīgajiem un jāatbalsta tos, kas nonākuši spiedīgā vajadzībā; mums jāmīl un jābūt laipniem vienam pret otru ikdienā, ne tika Zieamassvētkos.

Ziemassvētki nozīmē mīlestību vienam pret otru un labdarību, pretējā gadījumā ļoti mazs vai pat nekāds. Ziemassvētki paši par sevi kā tādi ir pagānu svētki kalpot un pielūgt saulgriežus. Sākumā tur bija daudzi un dažādi dievi, kam bija kalpots, bet šinī rakstā tas nav būtiskākais.

Mums visiem jāsaprot, ka, ja Dievs būtu gribējis, lai mēs zinām sīkākas detaļas par Jēzus piedzimšanu un Viņa dzimšanas dienas svinēšanu, tad pilnīgi noteikti Viņš to būtu atklājis. Dievs nesaka, ka mums ir jāsvin Jēzus dzimšanas diena, bet gan drīzāk Viņa nāves diena. Bībelē nekur nav atrodams norādījums svinēt Kristus dzimšanas dienu. Jā, Bībelē ir ļoti daudz pravietojumu par Viņa dzimšanu, nākšanu uz zemes un Viņa nāvi, bet neviens no tiem nenorāda, uz tādu lietu kā Ziemassvētku svinības Jēzum par godu, un it īpaši 25 Decembri.

Dievs saka, ka mums ir jāpriecājas Viņā un par Viņu vienmēr. Mums ir jātur Jēzus savu acu priekšā katru dienu (Ebr.12:2). Dievs saka, lai atceramies Jēzu ieturot Svēto Vakarēdienu vienmēr (Ap.d.20:7).

Dievs saka, lai mīlam savu Dievu no visas savas sirds, no visa sava spēka un ar visu savu prātu, un lai mīlam savu tuvāko kā sevi pašu. (Lk.ev. 10:27).

Ja, Kristieši būdami, kaut kādā veidā mīlam savu tuvāko šo svētku laikā vairāk, nekā parasti, tad mēs pilnīgi noteikti nepildam savu vienošanos ar Dievu. Dievs saka mīlēt un priecāties vienmēr. Dievs nekad nesaka, ka mums jābūt bēdīgiem, jāgavē un jāskumst bez iemesla, tikai tāpēc, ka kāds to tā ir izdomājis.

"Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu. Ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas." (Jēk.5:13).

Redzat nu, Bībele māca, ka viss, ko darām ir jādara attiecīgi un saskaņā ar apstākļiem, un saskaņā ar Viņa Vārdu, bet ne saskaņā ar parastu mirstīgu cilvēku izdomātām mācībām un uzspiestiem likumiem.

Katram no mums ir savs darbs, savas rūpes un raizes. Sanākt kopā un padarīt gaišāku, priecīgāku dzīvi gan sev, gan savām ģimenēm un draugiem ir laba lieta; palīdzēt nabagiem, apspiestiem un nomāktiem ir teicama lieta. Nav nekas slikts svinēt Ziemassvētkus tā pat, kā svinam dzimšanas dienas un pārējos svētkus, bet mums tas ir jādara pienācīgi; it īpaši, ja to darām Jēzum par godu, tad noteikti pildām Viņa dotās pavēles – mīliet viens otru, palīdziet viens otram.

Mums arī ir jāpateicas Dievam vienmēr, ka ir devis mums iespēju apdāvināt citus (draugus, tuviniekus un nabagus - ja Dievs ir devis mums līdzekļus, tad mums jābalsta tie, kas nonākuši grūtībās) ne tikai Ziemassvētkos, bet gan visos laikos. Mums jāpateicas Dievam par to, ka ir devis mums visvērtīgāko dāvanu kāda vien var būt – Jēzu.

Ja esam Dieva bērni, tad Jēzus dzimšanas dienu svinam katru dienu ne ar gavēšanu, raudāšanu un bēdāšanos, bet gan ar prieku un gavilēm. Nekur Bībelē neatradīsiet Dieva pavēli gavēt un skumt prieka un laimes brīžos. Jāskumst, jāsēd klusībā un jāgavē nelaimes brīžos. "Katrai lietai ir savs nolikts laiks..." (Salamans Mācītājs 3:1). 

Dieva bērni priecājas par Viņu un Viņā; Dieva bērni svin Jēzus nākšanu pār zemi, Viņa nāvi un Viņa augšāmcelšanos katru dienu un sapulcēšanās brīžos atceras savu Glābēju laužot maizi un dzerot vīnu!

Mīļotie Dieva bērni, ņemiet pie sirds šo -

"Raugieties, ka neviens jūs nepieviļ ar cilvēciskās gudrības tukšo maldināšanu, kas pamatojas cilvēku iedibinātās tradīcijās un pasaules pirmspēkos, bet ne Kristū. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas ir galva ikvienai valdīšanai un varai. Viņā jūs esat saņēmuši arī apgraizīšanu (sirds) – ne to, kas rokām veikta, bet atbrīvoti no miesas dabas, jūs esat saņēmuši apgraizīšanu Kristū.

Jūs esat līdz ar Viņu apbedīti kristībā, kurā arī jūs caur ticību esat augšamcelti Dieva spēkā, tā spēkā, kas Viņu atmodināja no mirušajiem. Jūs, kas bijāt miruši savos grēkos un miesā neapgraizīti, Dievs darīja dzīvus līdz ar Kristu, dāvādams visu grēku piedošanu. Dievs izdzēsa parādrakstu ar tiem noteikumiem, kas bija vēsti pret mums, un to iznīcināja, pienaglodams pie krusta - viņš atbruņoja visas valdīšanas un varas un, tās atklāti kaunā likdams, svinēja pār tām uzvaru Kristū.

Tad nu lai neviens jūs netiesā par ēdienu un dzērienu un par attieksmi pret svinamām dienām vai jaunmēness svētkiem, vai sabatu – viss ir kā nākamības ēna, bet pati nākamība jau ir Kristū. Neviens lai jums nenolaupa uzvaras balvu, tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūgšanu, aizraujoties ar redzējumiem un tukši uzpūzdamies savā miesas prātā, nepatur saikni ar galvu, no kuras viss ķermenis, muskuļu un dzīslu savienots un uzturēts, aug dievišķā augšanas spēkā.

Ja jau līdz ar Kristu esat miruši pasaulīgajiem pirmspēkiem, kādēļ tad jūs, it kā vēl pasaulē dzīvodami, pakļaujaties tās noteikumiem – neņem! neēd! nepieskaries! –,kas lemti iznīcībai un nolietojas, – tas viss ir pēc cilvēku izdomātiem priekšrakstiem un mācībām. Tas viss gan ārēji izskatās gudri viņu pašizdomātajā dievkalpošanā ar visu viņu pazemību un miesīgu atturēšanos, nicinot miesas vajadzību apmierināšanu." Lai Dievam gods un slava! (Kol.2:8-23).

"Un pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā!Kungs lai ir ar jums visiem;

un kad Kristus – jūsu dzīvība – parādīsies, arī jūs līdz ar viņu tiksiet atklāti godībā."

(2.Tes.3:16; Kol.3:4).

Lai visiem priecīgi, gaiši un mīlestības pilni Ziemassvētki; lai Dievs svēta Jūs ar visām svētībām, gan laicīgām, gan garīgām!!!

Lai Dievam gods un slava par Viņa neizmērojamo mīlestību pret mums visiem!

Amen.