2 Chronicles 15:2 - "And he went out to meet Asa, and said unto him, Hear ye me, Asa, and all Judah and Benjamin; The LORD is with you, while ye be with him; and if ye seek him, he will be found of you; but if ye forsake him, he will forsake you."

JoomVerses by: TerryWCarter.com

sunset nature sky 237781VIENA DZĪVE

Vai pastāv otra dzīve?

Vai cilvēks var nomirt un atgriezties atpakaļ dzīvē?

"Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē" (1.Jņ.vēst.4:1).

Uz šodienu ļoti daudz cilvēku piekrāpj paši sevi ticot katrai domai, kura ir iesakņojusies prātos caur dažādiem aizspriedumiem un laiku gaitā radītajiem stāstiem, ticot šīs pasaules mānīgajām macībām un aplamiem gariem. Sātans ir sava uzdevuma augstumos. Tāpēc esiet gudri, izmeklējiet Dieva teikto ik dienu kārtībā, lai zinātu un saprastu patiesību, esiet modri un saglabājiet skaidru prātu, jo jūsu pretinieks velns, kā lauva rūkdams, staigā apkārt, meklēdams, ko varētu aprīt (1.Pēt.5:8).

Cilvēks nevar nomirt un pēc tam atgriezties atpakaļ dzīvē, jo Dievs teica, ka cilvēkam jāmirst vienreiz.

 

"Tāpat kā cilvēkiem ir nolikts mirt tikai vienreiz, un pēc tam tiesa." (Ebr.9:27).


Kad Dāvida dēls nomira, Dāvids teica: "...Vai es varu atsaukt viņu atpakaļ? Es gan došos pie viņa, bet viņš pie manis neatgriezīsies" (2.Sam.gr.12:23).


Šī vienkāršā patiesība ir lasāma arī Ījaba grāmatā. Ījābs teica, ka tāpat kā mākoņi pazūd un izgaist, tāpat arī tas, kas nokāpis kapā vairs nenāks atpakaļ (Ījaba 7:9).

Redzat nu, katram cilvēkam ir savs laiks piedzimt un savs laiks nomirt (Māc.3:2), un nepastāv arī tāda lieta kā šķīstītava.

Kad laiks būs piepildīts, tad katrs cilvēks stāsies Kristus soģa krēsla priekšā un saņems pēc nopelniem visu, ko ir nopelnījis savas dzīves laikā šeit uz zemes, vai nu labu, vai nu sliktu (2.Kor.5:10).

Mums visiem jābūt drosmīgiem stāties pretī visādām viltus domām un mācībām, un jāmeklē patiesība. Tie, kas tic Kristum, bet ne dažādu ļaunu garu mācībām, zina, ka ir no Dieva, zina arī to, ka visa pasaule ir zem Sātana varas un ir viņa pakļautībā (1.Jņ.vēst.5:19). Tāpēc visiem ir jāpavada laiks lūgšanā, ir jāizglīto sevi lasot Bībeli un jālūdz Dievam katru dienu pasargāt no visa ļauna, un vadīt  visā patiesībā. Domas, kuras ir pretrunā ar patiesību ir ļaunums, kas var cilvēku pazudināt.

Ir tā, ka

"dzīvie zina, ka viņi mirs, bet mirušie nezina neko, un nekā tiem vairs neiegūt – pat atmiņa par tiem ir zudusi. Gan viņu mīlestība, gan viņu naids, gan viņu skaudība jau ir zudusi, un nemūžam viņiem vairs nebūs daļas pie tā, kas notiek zem saules (Māc.9:5-6).

 

Mirušie neslavina Dievu (Psalmi 115:17) un to pīšļi atgriežas zemē, no kuras nākuši, bet gars atgriežas pie Dieva, jo Viņš to bija devis (Māc.12:7).

 

Tieši tāpat, kā Sātans piekrāpa Ādamu sakot:

"Mirt jūs nemirsiet" (1.Moz.gr.3:3-4),

tāpat arī uz šodienu viņš piekrāpj daudzus ar saviem saldajiem meliem, jo viņš ir "melis un melu tēvs" (Jņ.ev.8:44). Patiesība ir atrodama vēstulē Ebrejiem 9:27.

Jēzus apsolīja sūtīt advokātu, Svēto Garu, kas mums mācīs visas lietas un vadīs patiesībā. Ja mēs meklēsim patiesību un paļausimies un Viņu, tad Dievs caur Jēzu Kristu ar Svētajam Garam piemītošo varu apskaidros mūsu prātus un atvērs mūsu acis, un ļaus saskatīt patiesību tam, ka cilvēkam ir lemts mirt tikai vienreiz (Jņ.ev.14:26; 14:6).

 

Mums visiem ir dota tikai viena dzīve, viena iespēja darīt labu vai sliktu un tikai viens ceļš uz debesīm. Tāpēc jūsu vēlme darīt labu un mīlestība vienam pret otru lai ir neliekuļota, nīstiet ļauno, pieķerieties tam, kas labs. Esiet sirsnīgi, izrādiet cits citam vislielāko cieņu. Vienmēr kalpojiet Dievam dedzīgi un uzcītīgi. Klausieties Viņa teiktajam un dzīvojiet saskaņā ar Viņa Vārdu (Rom.12:10-11). Mīliet viens otru!

 

Ikviens no mums dzimst vienreiz un mirst vienreiz; un pēc tam dos Dievam norēķinu par sevi (Rom.14:12).