Leviticus 20:12 - "And if a man lie with his daughter in law, both of them shall surely be put to death: they have wrought confusion; their blood shall be upon them."

JoomVerses by: TerryWCarter.com

rose red flower 237749

 Raizes, rūpes un uztraukumi.

Šo rakstu vairāk sapratīs tie, kas jau zina Kristu personiski.

Tie, kas Viņu vēl nezina atrodoties zem reliģijas vai jebkādu citu mirstīgu cilvēku izdomātu mācību, paražu un aizspriedumu jūga,- uztraukumi, rūpes, raizes un bažas ir patstāvīgi draugi, un nav viegli atrast līdzekli, kā dzīvot mierā ar pieejamajām pasaulīgajām zināšanām attiecībā uz uztraukuma un stresa samazināšanu. Nav viegli atrast līdzekli vai padomu, kas sniegtu dziļu, ilgstošu un pastāvīgu mieru nošķirtībā no Kristus.

Patiesībā tas nav iespējams.

Par tiem, kas noraida Dievu vienkāršas neziņas dēļ, Jēzus Vārdā es lūdzu, lai jūsu Tēvs, kas ir debesīs, ir žēlsirdīgs un savā mīlestībā pret jums skar jūsu sirdis, ka atzīstat Viņu jūsu pašu labā. Un tā lai notiek āmen.

Tātad, ja pazīstat savu Dievu Tēvu un esat Kristū, un Kristus ir jūsos, bet tomēr kaut kas ir pa vidu un kavē pilnvērtīgu garīgo attīstību, un dzīvi Dieva vadībā, tad tas varētu būt neziņas vai neizpratnes dēļ par to, kas ir Dievs un ko Viņš saka. Kamēr vien mēs nezinām Dieva gribu un Viņa mīlestību pret mums, lieka un nevajadzīga vainas apziņa, depresija, modernās slimīgas kā piem. veģetatīvās distonijas traucējumi, obsesīvi kompulsīvie traucējumi un viss kaut kas cits, aizvainojums, dusmas, neveiksmes, vientulība un visi citi šīs pasaules ļaunumi būs klātesoši? Pastāvīgs uztraukums par pašreizējo situāciju, par rītdienu, bērniem, finansēm, darbu, nākotni utt būs tie, kas valdīs pār jūsu dzīvēm.

 

Bet, ja esat Kristū, tad saskaņā ar Bībeli, kas ir Dieva Vārds visiem mums, jums nav pamata uztraukumiem, bažām un bailēm. Jo katrs Dieva Vārds ir patiess un visi Viņa apsolījumi ir "JĀ" caur Kristu. Jums ir jānāk pie Viņa personiski ar visām savām rūpēm un jāpārveļ tās Viņa rokās. Dievs ir apsolījis, ka nekad, nekad, nekad jūs nepametīs un nekad, nekad, nekad ne pie kādiem apstākļiem jūs neatstās (Psalms 91; Jes.gr.41:10, 43:2; 5.Moz.gr.31:6; Ebr.13:5).

Ja esat Kristū, varenais Dievs nekad un ne pie kādiem apstākļiem vairs nebūs dusmīgs, bet gan mīlošs Tēvs, kas vēlas pasargāt Savus bērnus (jūs, kam ir Viņa Dēls Jēzus) no visa ļaunuma, kāds vien var būt uz šīs zemes.

Dievs Tēvs nevēlas, ka Viņa bērni dzīvo bažās, rūpēs un bailēs sagraujot savu veselību, attiecības ar citiem, un ar Viņu. Dievs Tēvs vēlas, lai visi Viņa bērni ir droši par nākotni; miera, prieka un mīlestības piepildīti, un tādējādi nodrošināti it visā ar visu un gatavi darīt darbus, ko Viņš Pats ir sagatavojis saviem izredzētajiem (tie, kas ir Kristū) jau no pašiem pasaules sākumiem. Tomēr cilvēki neziņas dēļ par to, ko saka Dievs, vai ticot šīs pasaules, sātana vai cilvēku izdomātām mācībām un visam kam citam, dzīvo nožēlojamas dzīves. Cilvēki dzīvo ar nepārtrauktām bažām, bailēm un uztraukumu, kas iznīcina tik ļoti dārgo laiku un prieku tā, ka laiks, kas būtu pavadāms mierā un priekā ar apkārtējiem, un ar savu Dievu Tēvu, tiek atdots rūpēm un uztraukumiem, kas galu galā nenoved ne pie kā cita, kā vien pie nākošajām raizēm, kaut gan pirmās raizes neko nebija atrisinājušas.

 

Uztraucoties - ja nu...; kā...; kad...; ko, ja...; bet utt.utt., mēs absolūti iznīcinām šās dienas, šī mirkļa brīnišķīgo, ne ar ko nesalīdzināmo dzīves momentu, kas nekad nav ne atjaunojams, ne atgūstams. Cilvēki var būt absolūti meistari raizēšanās jomā vadot dzīves uztraucoties par ļoti dažādām lietām, un katram tas ir kaut kas cits. Cilvēki pavada daudzas bezmiega naktis uztraucoties par lietām, ko tie nav spējīgi iespaidot. Vai uztraucoties mēs esam spējīgi izmainīt savu situāciju? Vai esam spējīgi caur uztraukumiem pievienot savai dzīvei kaut vai vienu lieku stundu?

Ja esat ievilināti nepārtrauktu uztraukumu lamatās, mācieties atrast mieru Jēzū caur Viņa Vārdu. Viņa Vārdā (Bībelē) ir atrodamas atbildes uz visiem dzīves jautājumiem; Viņa Vārdā ir atrodams viedums, prieks, miers un gudrība kā rīkoties jebkurā dzīves situācijā zinot, ka Viņš ir kontrolē pār it visu.

Reliģija neko no tā nepiedāvā; tas ir jāmācās, jo mūsu mūžīgais ienaidnieks arī vienmēr ir klātesošs (1.Pēt.5:8; Mk.ev.4:15; 2.Kor.2:11; Jēk.4:7).

Pastāvīgu, dziļu mieru un prieku caur Dieva sniegto gudrību ir iespējams iegūt tikai tad, ja zinām, kas ir Dievs un ko Viņš ir teicis attiecībā uz mūsu personiskajiem dzīves apstākļiem un situāciju. Akla ticība kaut kam vai cilvēku teiktajam nekad un nevienu nav izglābusi vai sniegusi mieru. Katrai ticībai kaut kam ir jābalstās uz droša pamata un tas ir Jēzus Kristus, Viņa Evaņgēlijs (Labās Ziņas šā vārda tiešā nozīmē). Psalmi 9:10, 12:7, 34:4, 37:25, 37:28, 91:14, 94:14, ; Sakv.10:3; Jņ.ev.3:17; Ebr.3:1).

Pats pirmais, kas Dieva bērnam ir jāsaprot ir tas, ka Dievs izpirka, atguva jeb atbrīvoja (atpestīja) mūs no grēka varas, baušļu lāstiem un Sātana varas pār mums, un deva dzīvi.

Viņš atbrīvoja mūs no Grēka nosodot Grēku Jēzus miesā. Vai ir atļauts kādu nosodīt divreiz? Nē! 

Tātad cilvēku, kas pieņem Jēzu, vairs nav iespējams tiesāt vai nosodīt. Dievs Kristū, Viņa miesā, nosodīja Grēku, kas ir katrā cilvēkā kopš dzimšanas brīža; un Viņš mūs arī attaisnoja par visiem mūsu padarītajiem ikdienas grēkiem (pagātnes, tagadnes un nākotnes) uzceļot Jēzu no kapa un nosēdinot Viņu pie Savas labās rokas, kur Kristū, tie, kas pieņem šo dāvanu, arī ir nosēdināti. Tādējādi cilvēki pieņemot Kristu saņem absolūtu Taisnīgumu (kļūst par svētiem un bezvainīgiem Dieva acīs) tā, it kā nekad nebūtu grēkojuši, un tagad nevis mēs, bet Viņš dzīvo mūsos.

Mums visiem ir dota brīvā griba. Tas ir mūsu varā izvēlēties vienu vai otru, nekad abus kopā, tas ir - ticēt Dieva Vārdam vai cilvēku izdomātām mācībām un ienaidniekam.

Tāpēc tiem, kas tic Viņam, Dievs tagad saka uz katru no mums un tev personīgi - esi rāms un neuztraucies. Neuztraucies pat, ja dzīvē ir ienācis pārbaudījums kā liels "melns vilnis;" pat, ja šķiet, ka nav ne izejas, ne arī sapratnes kā rīkoties tālāk. Jo, par katru savu bērnu Dievs rūpējas. Un Viņš pēc Viņa izvēlētās metodes ieviesīs kārtību tavā dzīvē un parādīs ceļu, kā iziet no jebkādām nepatikšanām, ja paliksi Viņā un ticēsi Viņa Vārdam. Viņš palīdzēs un vadīs tā, ka slavināsi Viņu vēl vairāk, nekā to darīji iepriekš.

Neuztraucies ne par ko, tā vietā lūdzies par it visu. Jo Dievs teica: "Tūkstotis var nokrist pie tavas labās puses, desmit tūkstoši pie tavas kreisās puses, bet tas nenāks tev pat tuvumā, tas neskars tevi" (Psalmi 91:7; Filipiešiem 4:6).

Lūdz Viņam padomu, gudrību un sapratni pārveļot visas rūpes un raizes Viņa rokās, jo tagad tas ir Viņa Gars, kas darbojas tevī, bet ne gars, kas valda pār šo pasauli.
Rūpes, kas ir radušās neticības vai neziņas dēļ par Dieva teikto, apslāpē Viņa darbību. Tāpēc neuztraucies pat, ja šķiet, ka viss, ko dari iet ne tā kā vēlies. Neuztraucies, ja šķiet, ka neveiksme seko pēc neveiksmes. Pilnīgi iespējams, ka tavs ienaidnieks Sātans ir stājies ceļā un dara visu, lai tu novērstos no Dieva, kas vēlas tevi svētīt. Celies un ej tālāk saskaņā ar Viņa Vārdu, ne to ko redzi, dzirdi, jūti un zini. Bērni mācoties staigāt arī krīt nepārtraukti. Krīt un tad ceļas atkal un atkal, kamēr top stipri un iemācās staigāt bez krišanas. Un vecāki mīl viņus, uzmundrina un palīdz it visā. Tāpat arī Dievs mīl tevi un palīdzēs jebkurā dzīves mirklī.

Tāpēc, lai kādas rūpes ir ienākušas tavā dzīvē, jo ātrāk mācīsies piecelties saskaņā ar Dieva Vārdu, jo mazāk sāpīgi kritieni būs. Tici Viņam un uztici Viņam katru savas dzīves aspektu, un Viņš uzcels tevi augstu pāri visam.

Neļauj nekam un nevienam nozagt dzīves prieku caur pastāvīgiem uztraukumiem, jo bieži vien tas noved pie vēl lielākiem uztraukumiem.

Lūdz Dievam palīdzību un dari to, ko Viņš teica; turi Viņa ceļus neskatoties ne uz ko - turi Kristu savu acu priekšā visu laiku. Viņš pacels tevi tā, ka iemantosi zemi un savām acīm pieredzēsi kā ļaunums tiek iznīcināts. Psalmi 37:34.

Viņa ceļi un komandas ir - mīlēt citus, kā Viņs mīl mūs, un priecāties Viņā vienmēr. Viņa ceļi ir - miers un dzīve Garā, jo miesa nenozīmē neko, tas ir Gars, kas dod dzīvi.

"Neraizējies par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies; katrai dienai pietiek savu bēdu" (Mt.ev.6:34).

Neraizējies par lietām, kuras nav tavā varā izmainīt, padarīt labākas vai savādākas. Meklē un tiecies uz Viņa Valstību, un izturi kārdinājumu raizēties.
Dari jebko, ko tavas rokas atrod darīt uz šodienu un pārējo atstāj Viņa rokās. Mēs ar paši saviem spēkiem neesam spējīgi izmainīt vai uzlabot neko nošķirtībā no Viņa;

Viņš ir spējīgs sniegt dzīvi brīvu no bažām, kas iznīcina mieru un labo.

Pārvel absolūti visas savas rūpes Viņa rokās, jo Viņš rūpējas par tevi. 1.Pēt.5:7.

Vai atradīsi kaut vienu cilvēku, kas caur uztraukumiem, rūpēm un bažām ir pievienojis kaut vienu stundu savai dzīvei, vai izmainījis dzīves apstākļus, vai nākotni, vai iespaidojis kaut kādā veidā notikumu gaitu? Mt.ev.6:27.

Uztraukumi var novest pie tā, ka aizgriežamies no mīlošā Dieva Tēva un tādējādi slīgstam dziļākā depresijā, izmisumā un raizēs; uztraukumi var novest pie tā, ka aizgriežamies no Viņa, kas nodrošina mums visas vajadzīgās lietas, izglābj no visām briesmām un raizēm.

Dievs Tēvs nodrošina mums visu nepieciešamo, pat, ja mēs to neapzināmies. Bet svētīti, pat vairāk nekā laimīgi ir tie, kas tic un cer uz Kungu, kuri visu savu ticību liek Viņā. Tie būs kā koki, kas stādīti upes malā, kuru saknes ir spēcīgas. Tie nebaidīsies un dzīvos mierā pat pašā dzīves tumšākajā periodā, to dzīve vienmēr būs veselīga. Tie neuztrauksies pat sausuma gados un nekad nepārstās vadīt ražīgu dzīvi. (Jer.gr.17:7-8).

Dievs vada mūs, aizsargā un nodrošina. Viņš vada, kad uzticamies savam debesu Tēvam un lūdzam pēc padoma. Sak.v.gr.16:9.

Kāpēc uztraukties, ja Dievs Pats teica: "Es tev sniegšu norādījumus, Es tevi pamācīšu un parādīšu ceļu pa kuru iet; Es tev došu padomu vienmēr un vērošu pār tavu dzīvi, jo mīlu tevi" Psalmi 32:8.

Neuztraucies ne par ko, jo, ja debesu un zemes Radītājs,-

 kas Savu paša Dēlu nav saudzējis tavā labā, bet atdevis Viņu par mums visiem, vai Dievs Tēvs līdz ar Viņu, Jēzu, nedāvās mums visas lietas!? Mieru, gudrību un visu nepieciešamo, ko lūdzam? Rom.8:32.

Kāpēc gan laikā, kad Dievs atdeva, par visiem mums kas viņu nīda, Savu Dēlu ciešanām, mokām un nāvei pie krusta, tagad nedotu mums visas citas labas lietas, kas ne tuvu nav tik vērtīgas salīdzinājumā ar Viņa Dēla dzīvi.

Un ja jūs "ļauni būdami, saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debesu Tēvs dos tiem, kas Viņu lūdz" (Mt.ev.7:11).

Mazticīgie, kāpēc šaubāties par Dieva Vārdiem un raizējaties par to, ko nav jūsu varā izmainīt vai uzlabot!? (Mt.ev.14:31).

Mācieties un ziniet, ka "Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur, un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu" (2.Korint.9:8). "Visa diezgan" arī nozīmē "visa diezgan."

 

Visas labas lietas nāk no Dieva, caur Viņu un ir uz Viņu.

Lai kādi pārbaudījumi arī ir ienākuši tavā dzīvē, jebkuros apstākļos un jebkurā situācijā, neuztraucies, bet lūdzies un tici Viņam!

Nostiprini savu uzmanību uz Viņu un visu, ko dari, dari Viņa Vārdā un Viņa Vārda labā. Sauc uz Viņu, lūdz un Viņš atbildēs. Tici Viņam un neuztraucies. Tā vietā atļauj Viņam darboties un rīkoties. Atļauj Viņam pārņemt un vadīt tavu dzīvi tā, kā Viņš to uzskata par labu esam.
Un ja Dievs, mūsu pašu un Viņa Vārda labad, liek pieredzēt daudz rūgtu bēdu un nelaimju, tad tikai Viņš ir tas, kas atkal atjauno dzīvi, izceļ mūs pat no visdziļākās un tumšākās bedres; Viņš vienīgais to spēj, bet ne mūsu uztraukumi, rūpes un asaras, lai cik daudz un rūgtas tās būtu. Jņ.ev.15:1-2; Daniēla 11:35; Psalmi 71:20.

Dievs Tēvs ir spējīgs piepildīt un apmierināt visas tavas vajadzības. Dievs ir spējīgs izglābt tevi no briesmām, bēdām un sāpēm. Dievs ir spējīgs pasargāt tevi gan no šā brīža, gan no nākotnes ļaunuma. Dievs ir spējīgs sniegt tev pilnīgi jaunu dzīvi. Tāpēc neuztraucies par to, ko nav tavā varā izmainīt. Tici Viņam un Viņš ieliks jaunu dziemu tavā mutē.

Tāpēc, lai gods starp cilvēkiem, kas tic Viņam, un Jēzū Kristū paaudžu paaudzēs, mūžu mūžos Dievam, kas, ar Savu spēku darbodamies mūsos, spēj darīt neizmērojami vairāk nekā mēs lūdzam vai nojaušam. Jo no Viņa un caur Viņu, un uz Viņu ir viss; Viņam vienīgajam lai ir gods mūžīgi! Āmen un Āmen! (Efez.3:20; Rom.11:36).

Pilip.4:6; 4:19; Sak.v.3:6; Jēk.1:5; Sak.v.19:21; Psalmi 34:19; Psalmi 23.

Lai Pats Dieva miers ir ar jums visiem un tā lai notiek Āmen. Rom.15:33.