Luke 6:3 - "And Jesus answering them said, Have ye not read so much as this, what David did, when himself was an hungered, and they which were with him;"

JoomVerses by: TerryWCarter.com

 Lai vīri ļoti uzmanās un neliek sievietei raudāt,

jo Dievs skaita katru viņas asaru. (šis ir rakstīts Ebreju Talmudā).

images5Z559Q24

Katra vieta, kur sieviete tiek izslēgta, kur viņai ir liegta ieeja, sliecas uz barbarismu, bet brīdī, kad viņa tiek ievesta, tur ienāk arī pieklājība, laipnība, tīrība, skaidrība, nosvērtība un kārtība" (Henrieta Bīčere-Stova).

Ievads:

Par spīti tam, ka visos gadsimtos vīrieši ir centušies un joprojām cenšas valdīt pār sievieti, to izmantot, sāpināt un pazemot, Dievs mīl, ciena un godā sievieti. Dievs skaita katru viņas asaru un un it īpaši laulības dzīvē vīri par sievietes emocionālo stāvokli tiek turēti atbildīgi (1.Pēt.3:7). Katrai sievietei ir jāzina, ka Dievs ir viņas pusē. Dievs pavēl vīriem mīlēt savas sievas, kā sevis pašus.

Un šis raksts būs tev, kas esi vientuļa un skumja, nenovērtēta un varbūt pat noraidīta; tev, kas ir vainota no citiem, un kas vaino pati sevi. Tev, kas savām acīm skati kā cerības izgaist un ilgas sagrūst. Es rakstu, jo vēlos, lai tu zini, ka neesi pamesta un atstāta viena. Te, šinī dzīvē, kas dažreiz šķiet nepanesama un ar neskaidru nākotni,- ir cerība, un ir Dievs. Tā cerība ir tikai tāpēc, ka ir Dievs, kas ir visa pamats. Arī tavas ceribas pamats. Neskaties uz reliģiju, šīs pasaules gudrībām un visu apkārtējo kopumā, jo tam ir diezgan maza vērtība (ja vispār ir) salīdzinājumā ar to, kas tu esi patiesībā, un kā Dievs tevi redz.

Neskatoties uz to,  ka esi nomākta, nelaimīga un vientuļa; neskatoties uz to, ko domā un kā jūties (kas viss kopumā bieži vien ir nepareizas sapratnes, audzināšanas, sliktas pieredzes rezultāts utt.) tu esi perfekti un brīnišķīgi radīta un Dievs grib, lai tu zini cik ļoti Viņš tevi mīl. Tu neesi neveiksminiece Viņa acīs. Gluži pretēji, Viņam ir plāns kā piecelt tevi no visdziļākās bedres un dot tev nākotni, un pilnasinīgu, pilnvētīgu dzīvi.

 Kad Kristus uzcēlās trešajā dienā, Viņš vispirms parādījās sievietēm un tikai pēc tam vīriem. Pats Dievs, par spīti tam, ka vīrieši skatījās uz sievieti no augšas, izvēlējās pagodināt viņas pirmās. Ņemot vērā to laiku vīriešu attieksmi pret sievietēm, tas nebija viegli vīriem pieņemt faktu, ka ne viņi tika Dieva pagodināti kā pirmie, kas redzēja Kristu cēlušos augšā. Tas nebija Pēteris, Jēkabs vai kāds cits apustulis, ko Kristus pagodināja, bet gan tieši (vīriešu acīs) grēcīgā, un no vīriešiem tik bieži  nonicinātā sieviete.

Šis fakts norāda uz to, ka tu esi tā, kam Dieva sirdī ir īpaša vieta, Dievs vērtē tevi ļoti augstu. Dievs, gan VT, gan JT ir skaidri parādījis, ka ciena sievieti, par spīti tam, ka vīriešu kārtas pārstāvji uzņemas lielāko daļu no goda uz sevis par it visu. Bet Dievs tieši otrādi - parādīja, ka mīl un ciena sievietes kā līdzvērtīgas būtnes, kas tāpat kā vīrieši ir radītas pēc Dieva tēla un līdzības. Studējot Bībeli, kas ir Dieva iedvests Vārds, no tās sākuma līdz pat beigām, sieviete vienmēr ir un būs apveltīta ar lielāku intelektu nekā vīrieši. Šeit nav runa tikai par tehniskām zināšanām vien, bet gan par iekšējo gudrību. Sievietēm ir dots tas, kas vīriešiem nav pat saprotams. Tāpēc, katru reizi, kad Jaunajā Testamentā tiek runāts par attiecībām, Dievs vispirms uzrunā sievieti un tikai pēc tam griežas pie vīrieša kārtas pārstāvja. Jo Viņš radīja abus un zina, ka sieviete ir, piedodiet vīrieši, nedaudz vairāk apveltīta ar iekšējo gudrību. 

Ievads sanāca par garu, bet gribu, lai tu zini, ka

Dievs tevi radīja tieši tādu, kāda tu esi. Tevī nav nekā nepilnīga un Dievs mīl tevi nevis par to, ko tu dari vai nedari, ko esi sasniegusi utt. Viņš mīl tevi tieši tāpēc, ka tu esi, un tieši tādu, kāda esi.

Viņš tevi ieveda šinī pasaulē un rūpējas par tevi. Lai kādi pārdzīvojumi ir ienākuši tavā dzīvē, Dievs jūt tev līdzi un Viņa sirds tāpat lūzt no bēdām, kad tev sāp. Un pat, ja tu to vēl nezini un nejūti, Viņš vēro tevi; Viņš vada un spēcina; Viņš palīdz pārvarēt rūpes un raizes; Viņš vājina sāpes un sniedz jaunu cerību vilšanās brīžos. Katru mirkli Viņš ir ar tevi un apsola nekad neatstāt un nekad nepamest. Viņš mīl tevi un pat katrs tavs mats uz tavas galvas ir saskaitīts! Tavi bērni, ja tādi ir, arī mīl tevi - tikai pārāk bieži gadās tā, ka gan vecāki, gan bērni ir šīs pasaules "dieva," kas ir pats Sātans, vedināti pa nepareizo ceļu.

Ja gadās, ka vaino sevi un tev šķiet, ka daudzas lietas varētu būt darītas savādāk; vai arī, ja tev nav pat nojausmas kāpēc dzīvē ir noticies tā un ne savādāk, tad zini, ka Dievs ir piedodošs un mīlošs, un Viņš ir konrolē pār visu. Dievs tevi nevaino un Viņš nav dusmīgs. Dievs vispār nevaino cilvēkus. Viņš ir bezgalīgi līdzjūtīgs un piedāvā tieši tagad balstīties uz Viņu un Viņa apsolījumiem. Tu esi Dieva, kas radīja visu pasauli, mīlēta meita. Tu esi radīta svēta un taisna Viņa Dēlā.  (Ja, protams, esi pieņēmusi Viņa Dēlu kā savu Glābēju, Palīgu, Ganu un Kungu pār savu dzīvi.)

Caur Viņu, Kristu, tu esi pilnīgi bezvainīga Viņa acīs. Caur Kristu tu vari nākt pie Viņa ar katru savu sāpi un katru savu rūpi. Viņš parādīs tev ceļu, kā izkļūt no sāpīgās situācijas vai apstākļiem un vadīs uz vietu, kur ir miers un prieks. Viņš ir blakus tev,; blakus tavai salauztajai, sāpošajai sirdij un glābj tavu sagrauto garu. Tieši tagad Viņš saka:

"nebaidies, jo Es esmu ar tevi, nebīsties un nomierini savu satraukto sirdi, jo Es esmu tavs Radītājs. Es spēcināšu tevi un Es tev palīdzēšu, ar Savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu un izglābšu" (Jes.gr.41:10).

Tava dzīve Dieva acīs ir ļoti vērtīga. Pat, ja šobrīd tu to vēl nespēj saskatīt, jo rūpes, raizes un sāpes valda pār tevi, tur ir ceļš, kas ved uz labo. Pat, ja šobrīd jūties bez spēka, nonicināta, sāpināta un dzīves vētru svaidīta, zini, ka tur ir gaisma, cerība un mierinājums.

Tu neesi viena. Dievs ir ar tevi. Un tavs Dievs, tavs debesu Tēvs grib, lai esi stipra Viņā, ne sevī un par sevi; un sauc uz Viņu savā garā, un patiesībā. Izsaki Viņam visu, kas uz tavas sirds; visas savas sāpes un rūpes. Dievs grib, lai tu vēl izturi šo īso brīsniņu un tici Viņa Vārdam. Neļauj savai sirdij pagurt par daudz, tici Viņam. Viņš ir ar tevi un par tevi.

Tieši šobrīd Viņš saka:

Es esmu tavs Radītājs, tavs Tēvs. Es saviju tevi kopā tavas mātes dzemdē. Es biju ar tevi katru tavas dzīves mirkli un zinu katru tavu asaru. Es zinu visas tavas veiksmes un neveiksmes. Nemulsti un nebaidies. Es piecelšu tevi un nolikšu uz augsta kalna; un tu skriesi un tava sirds leks no prieka. Tikai izturi vēl šo brīdi. Tici Man, balsties uz Manu Vārdu, un tu savām acīm skatīsi atbrīvošanu no rūgtuma, sāpēm, važām un bažām. Un visu, ko teicu, Es piepildīšu tavā dzīvē. Es iešu tev pa priekšu un nolīdzināšu visus kalnus. Es saklāšu tev bagātīgu galdu tavu ienaidnieku priekšā. Es izlauzīšu dzels durvis un apmierināšu tavas sirds vēlmes. Tieši tagad Es turu tavu labo roku un saku tev - nebaidies, Es palīdzēšu, Es uzturēšu tevi un izvedīšu no tumsas. Es esmu tavs Dievs, tavs mīlošais Tēvs un tu esi mana meita. Es esmu izsāpējis līdz ar tevi visas tavas sāpes, noraidījumu un ciešanas; un es atjaunošu un atdošu tev tavus pazaudētos gadus. Es atjaunošu pazaudētās cerības. Es veldzēšu tavu dvēseli un zaļās ganībās guldināšu tevi. Es tevi vadīšu gar mierīgiem ūdeņiem un atdošu atpakaļ pazaudēto; un tu priecāsies savas mājas pārpilnībā. Es, tavs Radītājs, kvēli vēlos sniegt tev pārpilnīgu dzīvi bez asarām un bažām. Izturi vēl nedaudz un pacel savas acis augšum. Es turu tavu labo roku un saku tev, - nebīsties, neuztraucies, Es tev palīdzēšu."

Un ja Dievs ir par tevi, tad kas gan, vai kurš gan, var būt pret tevi!!? Sauc uz Viņu un Viņš atbildēs.

Saglabā prāta un sirds mieru, jo tas ir tavā varā. Skaties uz Viņu un caur Viņu esi uzvarētāja! Bet ja sāp neizturami, tad raudi. Raudi, kad visas pasaules sāpju atvari tavā dvēselē ir sakrājušies, raudi. Viņs stiprinās tavu garu un mierinās tavu sirdi, pat, ja to neatpazīsi. Tavs Tēvs vēlas, lai tavā sirdī būtu Viņa prieks un gudrība. Viņš vēlas, lai tu redzi cerību, ko tikai Dievs var sniegt un piepildīt. Dievs, tavs Tēvs, vēlas, lai tu un tavi mīļie dzīvo saskaņā un mierā mīlot viens otru. Viņš vēlas darboties caur tevi un sniegt visas svētības tev un taviem mīļajiem. Viņš vēlas, lai tev nekā netrūktu tā, ka esi pilnīga it visā. Viņš atdeva Savu Dēlu par tevi, jo Viņš mīl tevi. Viņš cieš līdz ar tevi. Un, ja Pats Dievs, kas mūsu zemi tur us Savas Plaukstas, atdeva Savu Dēlu par tevi, tad kāpēc gan un kā gan, lai Viņš nedotu tev visas citas labas lietas!?

Nav svarīgi, ko citi ir darījuši, piedod ar Viņa palīdzību. Ļauj savai sirdij izjust mieru vēl reizi atkal, jo Dievs tavs Tēvs ir ar tevi un tev blakus. Neļauj savām ciešanām būt veltām. Piedod, mīli un dāvā smaidu pat tiem, kas to nav pelnījuši. Citu dzīve un rīcības lai paliek viņu rokās. Bet tava dzīve ir tik vērtīga, un tev vēl viss ir priekšā!!! Dievs ir taisnīgs, līdzjūtīgs, mīlošs un saprotošs. Viņš nekad nemelo. Ja, ja Viņš teica - "Es izglābšu un izvedīšu tevi no muklāja kurā esi nokļuvusi", tad Viņš to arī darīs.

Tagad piedod visiem un esi brīva kā putns debesīs. Neturi sevi rūgtuma, aizvainojuma un sāpju cietoksnī, kur pat svaiga gaisa pūsma netiek klāt. Kļūsti brīva un Dievs izveidos ceļu tur, kur nav ceļa; tikai nedzīvo pagātnē. Tici Viņam un redzēsi ceļu tur, kur tāds nekad nav bijis. Dod mīlestību un viss, ko dosi citiem, tu saņemsi atpakaļ; ne no tiem, kam devi (dzīves ironija), bet no citiem un no Dieva. Dod smaidu, pieskārienu, mīlestības vārdu par spīti tam, ko jūti; par spīti tam, ko citi darījuši. Esi tikai tu un tavs Tēvs.

Un tu būsi svētīta, kas nozīmē patiesi, dziļi laimīga neatkarīgi no notiekošā.
Tu un tavi mīļotie būs svētīti un sauks tevi par svētītu. Nāc laukā no sava cietokšņa un pacel acis uz augšu. Pacel savu dvēseli pret savu Tēvu un važas, kas tur tevi gūstā, nokritīs. Tu esi ļoti mīlēta Dieva meita!

Mt.ev.10:30; Psalmi 145:18, 46:1, 34:18; Jes.gr.41:13; Rom.8:31; Psalmi 118; Ebrej.13:6; Jņ.ev.14:1, 14:14, 16:23; Mt.ev.7:7; Jer.gr.29:13; Psalmi 37:4; Mk.ev.11:24; Psalmi 50:15; Rom.15:13; 2.Kor.6:18.

 

"Es paceļu acis pret kalniem - no kurienes gan mana palīdzība nāk? Tā nāk no mana Tēva, debesu un zemes Radītāja.
Viņš neļau manai kājai paslīdēt, Viņš nesnauž, bet gan sargā mani dienu un nakti!"

(Ps.121).