Nehemiah 11:15 - "Also of the Levites: Shemaiah the son of Hashub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, the son of Bunni;"

JoomVerses by: TerryWCarter.com

pond water pond plant 238611Dzīves Pārbaudījumi.

Cilvēki bieži cieš izdarītā vai neizdarītā sekas vienkārši neziņas dēļ;
cilvēki bieži cieš, jo tic lietām, kas patiesībā ir meli,
un cilvēki var iziet caur kādu smagāku dzīves posmu arī tad, kad Dievs tos pārbauda, bet tas attiecas tikai uz tiem, kam ir Kristus; kas tic Dievam. Bet, cilvēki cieš arī tad, kad dzīvo zem ļaunā varas. 

Šis raksts ir -

Kad Dievs mūs pārbauda.

Kungs pārbauda taisno, bet ļauno Viņš nīst (Psalmi 11:5).

Taisnie ir tie, kas tic Dievam un Viņa Dēlam; tie, kas ir attaisnoti Viņa priekšā caur Kristus asinīm. Pārējos Dieva Vārds sauc par ļaundariem un Viņš ir pret tiem. Ļaundarus Dievs liek mierā, bet taisnos Viņš pārbauda/ testē. Šis atbild uz daudzu cilvēku jautājumu:- "kāpēc dažreiz dzīvē ienāk pārbaudījums pēc Kristus pieņemšanas?"
Viena no atbildēm ir tā, ka tas varētu būt Sātana darbs, jo viņš dara visu, lai cilvēkus turētu tālu prom no Dieva.

Otra no atbildēm ir tā, ka Dievs pārbauda Savus cilvēkus (par ko arī ir šis raksts) un tam ir vairāki iemesli, un katrs no pārbaudījumiem ir tikai un vienīgi mūsu labā.

1. Dievs atļauj mums iziet "caur uguni" kārtībā, lai mēs ieraugām paši savu sirdi (Jer.gr.17:9; Rom.1-21; Mk.ev.7:21-22). Dievs testē mūs, lai beigās visas nederīgās lietas (kas, ja paturētas var sāpināt mūs un citus; atturēt no veiksmīgas, brīvas dzīves un tuvības ar Dievu) tiek "sadedzinātas" un mēs kļūstam kā attīrīts sudrabs; lai mēs kļūstam bagātāki, zinošāki un tīrāki (dvēselē, domās, attieksmē pret citiem), veselāki un pilnīgāki (Psalmi 66:10).

Bieži vien mēs esam apmierināti kādā no dzīves jomām un nelaimīgi citā. Bieži vien mēs neesam spējīgi piepildīt savas vēlmes un cerības tieši tā iemesla dēļ, ka katru reizi, kad dažādu dzīves apstākļu dēļ tiekam sāpināti, mēs attīstām sevī negatīvas emocijas, un tās var būt -

naidīgums; rupjība; vienaldzība; dusmas; skaudība; alkatība; manipulēšana; bezvērtības sajūta; neapmierinātība; lieka un bezjēdzīga nožēla; sirdsapziņas pārmetumi; vainas apziņa; nicinājums pret citiem un autoritātēm; atriebība; greizsirdība; nepamatotas bailes utt.

Auklējot sevī šīs negatīvās emocijas (vai kādu no tām) mēs attīstām noteiktu attieksmi pret citiem un bez mūsu dvēseļu izārstēšanas nav ne vismazākās iespējas dzīvot brīvu un laimīgu dzīvi (visos tās aspektos) bez sevis un citu sāpināšanas.

Cilvēki ir savu negatīvo emociju vergi un jo vecāki kļūst, jo spēcīgāk šīs negatīvās emocijas izpaužas; un ļoti bīstamā veidā cilvēks sāk pieņemt tās kā sava rakstura normālas īpašības sakot - tāds vai tāda es esmu, tas ir mans raksturs. Nekas nevar būt tālāk no patiesības, kā šis apgalvojums. Negatīvās emocijas nerodas pašas no sevis. Tās tiek auklētas un palēnām attīstītas cilvēku sirdīs daudz un dažādu iemeslu dēļ.

Un lai cik skumji tas arī ir, bet ne psihologi, ne savas apziņas celšana ar grāmatu palīdzību, ne psihiatri; ne mīloša ģimene, ne dzīvesbiedrs vai draugi ir spējīgi kaut ko darīt, lai palīdzētu tikt vaļā no negatīvajām emocijām, domām, jūtām un attieksmes.

Cilvēks dzīvo ar naidīgumu (katrs cilvēks to izpauž savādāk) sirdī pret citiem un Dievu.

Bet, kad cilvēks pieņem Kristu savā sirdī, tad daudz kas mainās. Protams tas nekad nav redzams vai jūtams uzreiz no rīta pēc pamošanās, bet laika gaitā (citiem ātrāk, citiem lēnāk) daudzas lietas (iekšēji) mainās. Cilvēks tiek atbrīvots no vientulības sajūtas un sāk saskatīt dzīves jēgu. Cilvēka iekšējās acis tiek atvērtas uz daudzām lietām, kas iepriekš bija apslēptas. Katra cilvēka dzīvē Dievs darbojas ļoti personiski ,tā, ka beigās visi pārbaudījumi, ko Dievs uzliek, ved uz veiksmi un brīvību.

Dievs vēlas, lai mēs būtu brīvi no jebkādas negatīvo emociju ietekmes pār mūsu dzīvēm. Tāpēc, kad pieņemam Kristu savā sirdī, Dievs sāk attīrīt prātus, ārstēt sāpošās dvēseles un mainīt cilvēku sirdis, jo (neskatoties uz cilvēka vecumu, nodarbību utt.) Viņam ir plāns uz katru no mums; plāns, kas var sniegt nākotni un labklājību. Vēl neviens cilvēks nav piedzimis uz šīs zemes, lai dzīvotu tikai sev, tāpēc, kārtībā, lai Dievs varētu Viņu izmantot Savam mērķim, Viņš sāk Savu darbu noteiktajā personā.

Un, jo lielāks mērķis ir paredzēts priekš jums, jo lielāki pārbaudījumi var nākt. Dievs nekad neatļaus Saviem bērniem paturēt veco, šīs dzīves piesārņoto, domāšanu. Ja mainām domāšanu caur Viņa Vārdu, tad arī mūsu sajūtas un attieksme gan pret sevi, gan pret citiem sāk mainīties.

Mūsu pienākums ir zināt Dieva plānu uz mūsu dzīvēm, saredzēt to, pieņemt un iziet pārbaudījumus ar Viņa Vārda palīdzību. Jo tikai tas var dot spēku un padarīt cilvēku gudrāku, stiprāku un labāku (Zach.gr.13:9; Ījāba gr.23:10; Psalmi 66:10).

Piemēram, ja jums ir dusmu problēma un esat bez Dieva, tad visu savu dzīvi cietīsiet no liekiem dusmu izverdumiem bez iemela (kaut gan jums ļoti mānīgi šķiet, ka tam ir iemesls); vainosiet citus tos sāpinot un iekulsieties daudzās, nevajadzīgās problēmās/ nepatikšanās. Bet, kad Dievs ienāk jūsu dzīvē un jūs sākat pazīt Viņu, tad Viņš, zinot jūs labāk nekā jūs paši, pilnīgi noteikti radīs situācijas (pārbaudījumus), kas palīdzēs jums saskatīt savu sirdi, saprast rīcību/motīvus un lēnām (dažreiz nekavējoties) atbrīvos jūs no šīm negatīvajām jūsu, un citu cilvēku dzīvi postošajām, pilnīgi nevajadzīgajām dusmām.

Nav labas lietas, ko Dievs gribētu atturēt no saviem bērniem, bet vispirms mums ir jāiztur/jāiziet pārbaudes periods (jāattīra sirdis un jāsadziedē sāpošās dvēseles) kārtībā, lai mēs būtu gatavi saņemt Viņa svētības.


Un kad esat tik smagā situācijā, ka gaisma nav redzama, tad ziniet, ka Dievs ir jums blakus. Daniēla grāmatā jūs varat redzēt labu piemēru - Dievs bija kopā ar vīriem un izglāba viņus no uguns. Tāpat arī jūsu pārbaudes periodā Dievs ir pastāvīgi kopā ar jums pat, ja to nejūtat.

Ejot caur pārbaudes periodu turiet Kristu savu acu priekšā vienmēr, jo Viņš vienīgais ir spējīgs jums palīdzēt un dod spēku. Viņa Vārds ir gaisma absolūtā tumsā; Viņa spēks ir balsts jūsu vājumā, un Viņa gudrība sniedz mieru jūsu neziņā un apmulsumā.... Un, kad būsiet izturējuši šo pārbaudes periodu (lai kas tas arī būtu), jūs iziesiet no tā laukā kā attīrīts zelts, un pat dūmu smakas nebūs uz jums.... (Dan.gr.3:23-27).

Ne vienmēr (gandrīz nekad) mēs esam spējīgi saprast, kāpēc ciešanas ir tādas, kādas ir, bet ziniet, ka Dievs visas lietas, pat vissliktākās, pavērsīs tā, ka tās būs jums par labu (Rom.8:28). Ņemiet Viņa Vārdu; dariet, ko varat uz doto brīdi; lūdziet pēc gudrības un nešaubieties Viņā; un jūs izbaudīsiet brīvību pār daudziem dzīves aspektiem; jūsu domas tiks sakārtotas un iegūsiet sirds un prāta mieru. Tas var prasīt laiku, bet ziniet, ka Viņš nekad jūs neatstās, bet gan vienmēr būs blakus un stiprinās (Jes.gr.43:2).

 

2. Dievs pārbauda mūsu ticību. Daži no dzīves pārbaudījumiiem var nāk "lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus" (1.Pēt.1:7).

Izraēlieši pavadīja tusnesī 40 gadus, kas patiesībā ir tikai 11 dienu ceļojums. Kāpēc viņi sabija tur tik ilgi? Tikai un vienīgi viņu pašu neticības, un nocietināto siržu dēļ. (Ebr.3:17).

Tāpat arī mēs varam paildzināt pārbaudes periodu un varam to arī saīsināt. Katrā gadījumā, kad sastopaties ar grūtībām, dariet visu, lai zinātu kādu rīcība un attieksme ir vislabākā dotajā momentā. Piemēram, ja laulātais draugs sagādā rūpes un sāpes, tad ir jāatrod, kā Dievs redz doto situāciju un rīkoties atbilstoši tam. Nevienā no gadījumiem mēs nevaram paļauties uz savu sapratni vien, tāpēc lūgšana un palīdzības meklēšana Dieva Vārdā ir ļoti svarīga.

Dievs pārbauda mūsu paļaušanos uz Viņu; pārbauda mūs kārtībā, lai redzētu mūsu ticību un to, vai patiesi mīlam Viņu; pārbauda to, kas ir dziļi mūsu sirdīs. (5.Moz.gr.13:1-3; 2 Laiku gr.32:31). Ābrahams, visa Izraēla tauta, Ījābs, Jēkabs un daudzi citi cilvēki tika pārbaudīti kārtībā, lai redzētu vai viņi patiešām ir uzticīgi Dievam saņemt Viņa apsolītās svētības (1.Moz.gr.22:1; Ebr.11:7; 5.Moz.gr.8:2; Ījāba gr.23:10).

Jēkabs māca lai "ikreiz, kad pār jums, mani brāļi, nāk dažnedažādi kārdinājumi, uzņemiet to ar vislielāko prieku, saprazdami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, bet izturības piepildījums lai ir tas, ka jūs esat pilnīgi un nevainojami, bez jebkāda trūkuma (lai jums netrūktu nekā)" (Jēk.vēst.1:2-3; Rom.5:1-5; 1.Tesal.3:3).

 

3. Kā arī, dažreiz Dievs uzliek pārbaudījumus kārtībā, lai personu vairāk sagatavotu Savai valstībai un lai persona būtu gatava saņemt Viņa dotās svētības dzīvojot šeit uz zemes, (2.Tesal.1:4-7; 2.Tim.2:12; Atkl.gr.3:21).

"Laimīgs (svētīts) tas cilvēks, kas iztur kārdināšanu, jo, pārbaudi izturējis, viņš saņems dzīvības vainagu, kas apsolīts tiem, kas mīl Kungu" (Jēk.1:12).

 

4. Bieži vien cilvēks tiek pakļauts pārbaudēm un grūtībām tad, kad aizgriežas no Dieva gribas pār tā dzīvi. Tādos gadījumos dzīves prieks tiek pazaudēts un cilvēks tiek novājināts; kļūst depresīvs un noguris; jūtas vientuļš un var pat izjust skumjas bez iemesla pat ja darbs ir labs, ģimenē viss ir labi utt. Tāpēc, ja Dievs pavēl jums kaut ko darīt, tad dariet to! Un dariet to nekavējoties neskatoties uz to, ko jūtat, domājat, gribat un vēlaties. Dievs nekad un nevienam neļaus iet savu ceļu nepiepildot Viņa Paša gribu attiecībā uz personu, kas ir Viņa īpašums (Efez.1:11-14). Un Viņš pārpārēm svētīs jūs, ja izturēsiet, nepadosieties un pacietīsiet lēnprātībā mācoties Viņa Vārdu (Psalmi 119:165; Psalmi 37:11).

Bet pretojoties Viņam var notikt tā, ka Dievs noliek cilvēku vienkārši "uz plaukta" un tad, kamēr vien cilvēks nav atgriezies atpakaļ pie Dieva, dzīvē nav ne mierinājuma, ne patiesa prieka, ne balsta. Sajūta, ka kaut kā pietrūkst un kaut kas nav īsti labi, vienmēr ir klātesoša. Bet pagriezieties pret Viņu un Viņš pagriezīsies pret jums (Zahar.1:3).

Tātad, lai kāda veida pārbaudījums tas arī būtu, ko tagad izciešat, ziniet, ka Dievs jūs izvedīs cauri sveikā un izglābs no visām nebūšanām (Sakv.24:16; Psalmi 34:19). Dievs nekad nepriecājas (Vaim.dz.3:31-33) par savu bērnu ciešanām, bet katra sāpe, ko Viņš atļauj jūsu dzīvē ir kārtībā, lai beigās jūs būtu pilnīgi, gudri, zinoši, lai jums netrūktu nekā; lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz ikkatru labu darbu (2.Kor.9:8). Ījāba 5:17-18; Ebr.12:5.

Es lūdzu Jēzus Vārdā lai Viņš vienmēr vada jūs un rāda jums ceļu; lai Viņš katrā vajadzības brīdī sniedz padomu un stiprina jūs. Lai Viņš svētī jūs, vēro pār jūsu dzīvēm, ka neklūpat pārāk sāpīgi, lai Viņa aizsardzība ir vienmēr pār jums; un lai beigās jūs saņemat visu, kas vien jums ir vajadzīgs tā, ka Viņa Vārds ir godināts un slavināts. Āmen.

Kunga bardzību nenievā, neesi nīgrs, kad Viņš tevi rāj, jo Kungs pārmāca to, kuru mīl, kā tēvs savu mīļo bērnu" (Sakv.3:11-12).

Tāpēc ziniet, ka "jūs nav piemeklējis nekas cits kā vien cilvēcisks pārbaudījums, bet Dievs ir uzticams, Viņš nepieļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest"

(1.Kor.10:13).