Deuteronomy 14:25 - "Then shalt thou turn it into money, and bind up the money in thine hand, and shalt go unto the place which the LORD thy God shall choose:"

JoomVerses by: TerryWCarter.com

september in the forest 208135Bībeles Panti bēdu laikos

Laikos, kad esat slimi vai ejat caur dzīves grūtībām - lūdziet un slavējiet Dievu!

Laikos, kad esat slimi vai ejat caur dzīves grūtībām - lūdziet un slavējiet Dievu!

Zinu, ka tas izklausās kaut kā dīvaini, bet jo smagāki pārbaudījumi ir ienākuši jūsu dzīvē, jo vairāk slavējiet Dievu un pateicieties. Izkratiet Viņam savu sirdi un par visu pateicieties. Pat, ja tas šķiet neiespējami, slavējiet Dievu.

Visgrūtākajos dzīves mirkļos mūsu normālā reakcija bieži vien ir citu un sevis vainošana, nesapratne, dažreiz padošanās un slīgšana depresijā, pastāvīga meditēšana pār kārtējo nelaimi, neveiksmi vai negadīgumu.

Vienalga, kas tas ir - slimība, negadījums ar pašiem vai tuvākajiem cilvēkiem, darba, laulības, finansiālas problēmas utt, - Dieva slavēšana, ar pilnu sapratni, kas Viņš ir un ko ir apsolījis, ir vissdrīzākais veids, kā izkļūt laukā no nepatikšanām.

Nav nekas slikts jautāt Dievam daudzos kāpēc... tomēr labi ir arī saprast to, ka Viņš ir DIEVS un Viņa ceļi nav mūsu ceļi (Jes.gr.55:8). 

Kā arī svarīgi ir koncentrēties ne uz doto situāciju, bet uz Viņu.

 

Daudzi domā, ka iešana uz baznīcu, sveču dedzināša, lūgšana uz Mariju vai citiem mirušajiem; lūgšana uz eņģeļiem, atkārtota vienu un to pašu pātaru skaitīšana un viss pārējais, ko reliģija piedāvā var palīdzēt, tomēr bieži vien tas viss ir absolūti pretējs tam, ko saka Pats Dievs.

Piemēram, gan slimības, gan jebkurā no jūsu dzīves posmiem, kad vien ir vajadzīga Dieva palīdzība, ja tas iespējams, tad meklējiet personu, kura ir attaisnota, svēta un nevainīga Dieva acīs nošķirtībā no reliģiskajiem darbiem. Lūdziet Dievu kopā ar to cilvēku saskaņā ar Dieva teikto.

Pāri visam vissvarīgākais ir turēties pie tā, ko Dievs ir teicis,  ne cilvēki.

 

Bieži vien (pārsvarā) mēs nesaprotam kāpēc ar mums notiek sliktas lietas, bet pilnīgi droši ir tas, ka meditēšana pār tām (slikto) var novest ne pie kā cita, kā vien pie dziļākām bēdām un pasliktināt jebkuru stāvokli.

 Dievs saka: "turiet Manus Vārdus savā sirdī visu laiku."

 Kā arī Viņš saka arī to, lai meklējam Viņa Vārdus, jo tie ir veselība visam ķermenim un piepildīta dzīve tiem, kas tos atrod. Sak.gr. 4:22, 3:8.

 

Jautājiet sev - vai pastāvīga domāšana par negadījumu, slimību, grūtībām utt. ir palīdzējusi kādam nonākt pie pozitīva rezultāta?

 Bieži vien ir tā, ka viena nelaime pievelk citu tieši tāpēc, ka pār to ir meditēts dienu un nakti.

 Mūsu, cilvēku, normālā reakcija krīzes periodos ir padošanās un prāts darbojas tā, ka mēs pat neesam spējīgi saskatīt labo pat tur, kur tā ir papilnam. Tomēr vienmēr jāatceras, ka viens no dzīves galvenajiem principiem ir tas, ka sliktais pievelk slikto un labais pievelk labo.

Mūsu domas vienmēr radīs savus ‘augļus.’ Mēs nekad nezinām kad un kā, bet radīs. Ne domas, ne vāŗdi nekur nepaliek un nepazūd.

Jo ar savu muti runājot labo, cilvēks izbauda labas lietas, bet neticīgie mīl ļaunumu un slikto. Uz to lūpām tikai negatīvais.

Tie, kas sargā savas lūpas, nosargā savas dzīves ; tie, kuri runā nepārdomāti un asi, sagrauj savas dzīves un veselību arī.

Salam.pam.1:31; 12:14;13:2; 18:21; Hozea 10:13 u.c.

 

Tāpēc visgrūtākais, bet tomēr vissvētīgākais, ko varam darīt krīzes periodos ir nekoncentrēties uz pašreizējo situāciju, ja vien to nav iespējams mainīt vai labot pašu spēkiem.

Ar visu savu gribu un spēku domājiet to, kas labs, vēlams, patīkams, brīnišķīgs, skaists ; par visu, kas ir apbrīnojams…. Filip.4 :8.

 

 Protams, domas klīdīs neceļos and par visām varēm centīsies atgriezt jūs pie sliktā, bet jūsu varā ir to pārvarēt un koncentrēties uz labo.

 

Jo stiprāks un varenāks ir Viņš, Jēzus, kas dzīvo jūsos, bet ne tas, Sātans, kas pasaulē.

1.Jņ.vēst.4 :4. 

Un jūs varat izdarīt visas, absolūti visas lietas caur Jēzu, jo Viņš jūs visu laiku stiprina.

Filip.4 :13.

Tāpēc ticiet - dažreiz dienu, vai divas, varbūt trīs, nekad ilgāk - ļaunums vai sliktais ir spējīgs noturēties cilvēka domās. Ja mēs ar pilnu apziņu un gribu to noraidām atgriežot savu prātu atkal pie Dieva Vārda, kurā ir veselība, dzīvība, miers un prieks pat, kad dzīves grūtības kā melns mākonis vēl karājas pār jūsu dvīvi.

 Dieva Vārdā ir daudz laba.

 Lasot Bībeli un ticot tam, ko saka mūsu mīlošais Tēvs, ir atrodams atvieglojums un miers. Meditējot pār Dieva teikto, be ne pār tukšumu vai slikto, sirdīs ieplūst dzīvība un ļoti bieži samilzusī problēma atrisinās pati no sevis.

Patiesībā problēmas  bieži (gandrīz vienmēr) atrisinās pašas par sevi, kad tās tiek pilnīgi nodotas Dieva rokās, un par tām vairs netiek domāts.

Tāpēc, gan slimības, gan depresijas, gan visos citos gadījumos, kad dzīve sit no visām pusēm, meklējiet Viņa teikto un slavējiet Dievu, jo Viņš vienīgais ir tā vērts (Psalmi 96:4, 18:3,48:1; 2 Sam.gr.22:4).

 Ļūdziet Viņam padomu no sirds un jūs to saņemsiet.

 

Slavējiet Viņu ar Viņa paša Vārdiem. Lasiet Viņa Vārdus katru mirkli, kad vien ir laiks un atgādiniet Viņam Viņa Paša apsolījumus dziedināt dvēseles, ārstēt slimības, izvest jūs no sāpju bedres, rūpēm, ko kāds rada no neziņas u.c. Viņš vienīgais var sniegt brīvību, prieku un mieru. Slavējot Dievu, Viņa Paša Vārdiem, depresija, neziņa, skumjas, samilzušās problēmas, lēnām zudīs vai arī tiks radīti apstākļi un tiks dota gudrība, kā ar noteikto rūpi cīnīties vai to pārvarēt; lietas tiks sakārtotas jums par labu; jūsu ģimenes locekļi un pat draugi var tikt svētīti tieši katram piemērotākajā veidā;  un jūsu sirdis priecāsies.

Bieži vien neiespējamais kļūst par iespējamo un gaisma tiek iedegta tumsā.

 Lūdziet ar slavas vārdiem uz lūpām un skatiet Viņa darbošanos jūsu dzīvē. Viņš apsolīja atjaunot savus cilvēkus un to dzīves.

 (Joēla gr.2:25; 3.Moz.gr.26:12; Jer.gr.7:23; Joēla.gr. 2:27; 2.Kor.6:16; Jņ.ev.14:23).

 

Kā arī, Dievs ārstiem ir devis lielas zināšanas un varu palīdzēt cilvēkiem; un Dievs izmanto ārstus saviem mērķiem,- tomēr ir ļoti svētīgi saprast, ka galvenais un galējais Dziednieks, un Palīgs ir Dievs Pats. 

Dievs bieži runā uz cilvēkiem. Bieži vien Viņš izglābj mūs no patiešām tumšas bedres, jo Viņam ir plāns uz katru mūsu dzīvi. 

Lasiet zemāk dotos Dieva Vārdus un skatiet savām acīm, kā Dievs sāks darboties jūsu dzīvēs. Atrodiet Viņa teikto, kas uzrunā tieši jūs. Tad meditējiet pār to skaļi, domājiet par to.

Lai Dievs Pats palīdz jums atrast to, ko meklējat un kas jums nepieciešams. Jēzus vārdā. Amen.

 

"Žēlo mani, Kungs, jo esmu novārdzis, dziedini mani, Kungs, kaulus man lauž, manu dvēseli salauž – ak, Kungs, cik ilgi vēl? Griezies atpakaļ, Kungs, manu dzīvību glāb, izpestī mani savas žēlastības dēļ!" (Psalmi 6:3-5).


"Es cildināšu Tevi, Kungs, – kā no akas Tu mani izcēli, Tu neļāvi naidniekiem smieties par mani! Kungs, mans Dievs, es brēcu uz Tevi, un Tu mani dziedināji, Kungs, no šeola Tu mani uzvedi, Tu dzīvu izvedi mani no bedres!" (Psalmi 30:2-5).


"Kungs remdina viņu slimības gultā – viņš bija slims, Tu piecēli viņu!" (Psalmi 41:4).

 

"Teic, mana dvēsele, Kungu un neaizmirsti balvas, ko Viņš tev devis – Viņš, kurš piedod visas tavas vainas, kurš dziedē visas tavas kaites, kurš tev dzīvību izglābj no bedres, kronē tevi ar žēlastību un žēlsirdību, kurš tavu mūžu pilda ar labu, ka tu kā ērglis atkal jauns!" (Psalmi 103:1-5).

 

"Es cildināšu tevi, Kungs, – kā no akas Tu mani izcēli, Tu neļāvi naidniekiem (ne slimībai, ne depresijai, ne citām dzīves grūtībām) smieties par mani! Kungs, mans Dievs, es brēcu uz Tevi, un Tu mani dziedināji; Kungs, no šeola Tu mani uzvedi, Tu dzīvu izvedi mani no bedres!" (Psalmi 30:2-3).

 

"Dievs, kas atmaksā par nevainīgi izlietām asinīm, neaizmirst nabago raudas. Žēlo mani, Kungs, redzi, kā es ciešu no tiem, kas mani nīst, – tu izrāvi mani no nāves vārtiem! Tāpēc es tagad varu slavēt Tevi un priecāties Tevis sniegtajā atpestīšanā." (Psalmi 9:13-14).

 

"Dziedini mani, Kungs, un es būšu dziedēts, glāb mani, un es būšu glābts, jo Tu esi mana slava!" (Jer.gr.17:14).

 

"Tie sauca Kungu savās mokās, no spaidiem Viņš tos glāba no to posta, sūtīja Savu Vārdu un dziedēja viņus, izpestīja ikvienu no viņa bedres (no jebkura dzīves posta Dievs jūs izpestīs, ja lūgsiet Viņu)!" (Psalmi 107:18-19).

 

"Manu dvēseli viņš glābs no bedres, (jau ir izglābis) un es dzīvošu, un izbaudīšu dzīves gaismu." (Ījāba gr.33:28).

 

"Nokāpu līdz kalnu pamatiem. Zeme slēdzās pār mani uz mūžiem. Kad vairs nebija ne mazākās cerības, Tu manu dzīvību cēli no bedres, Kungs, mans Dievs!" (Jonas gr.2:6).

 

"Arvien es turu Kungu sev priekšā. Viņš ir vienmēr man pie labās rokas, tāpēs es nepaklupšu! Mana sirds priecājas un mana mēle līksmo, tiešām mana miesa ir drošībā, jo Tu mani šeolā nepametīsi, savam svētajam neliksi ieraudzīt bedri (satrūdēšanu)! Tu man liec iepazīt dzīvības taku. Tu piepildīsi mani ar prieku Savā klātbūtnē ar mūžīgo prieku pie Tavas labās rokas" (Psalmi 16:8-11).


Lai arī šis pants ir attiecināms uz Jēzu, Dieva Dēlu, tomēr mēs vienmēr drīkstam un varam lūgt savam debesu Tēvam ar pilnu pārliecību visu iespējamo aizsardzību un izglābšanu. Ja mēs nostiprinām savas acis uz Kristu, tad mums ir absolūtā pārliecība par to, ka Viņš būs uzticīgs Savam Vārdam. Turiet Kristu savā priekšā un savā sirdī vienmēr, un Viņš ieliks jūsu mutē jaunu slavas dziesmu.

 

"Un jums, kas bīstaties (kas cienat un godājat) manu Vārdu, uzlēks taisnības saule un dziedinās (ārstēs) ar saviem spārniem! Jūs iesiet un spriņģosiet kā baroti teļi!" (Maleah.gr.3:20).

 

"Redzi, Es došu tiem nākotni un dziedināšanu (labu veselību), Es tos dziedēšu un dāvāšu tiem bagātību, mieru un drošību." (Jer.gr.33:6).

 

"Tad mēnessgaisma būs kā karsētājas gaisma, bet karsētājas gaisma būs septiņkārša, kā to septiņu dienu gaisma, kad Kungs pārsies Savu cilvēku vātis un dziedēs brūces, ko bija sitis." (Jes.gr.30:26).

 

"Tad tava gaisma izlauzīsies rīta ausmā, tava dziedināšana (veselība tiks atjaunota) steigs plaukt, taisnība ies tev pa priekšu, un Kunga godība būs tavs aizsegs." (Jes.gr.58:8).

 

"Bet centurions atbildēja: "Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka tu nāc manā namā; dod tikai pavēli, un mans kalps būs dziedināts." (Mt.ev.8:8).

 

"Kad pienāca vakars, pie Viņa atveda daudzus dēmonu apsēstus. Un Viņš garus izdzina ar vārdu un dziedināja (ārstēja) visus neveselos, lai piepildītos, ko Kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: Viņš uzņēma mūsu kaites un nesa mūsu sērgas." (Mt.ev.8:16-17).

 

"Taču Viņš nesa mūsu sērgas un uzņēmās mūsu brūces, bet mēs Viņu (kļūdaini) uzskatījām par piemeklētu, Dieva sistu un pazemotu." (Jes.gr.53:4).

 

"Saulei rietot, visi, kam bija kādi sirgstošie ar dažādām kaitēm, tos atveda pie Viņa. Viņš tiem ikvienam uzlika rokas un tos dziedināja." (Lk.ev.4:40).

 

"...ļoti lūdza viņu: "Mana meitiņa ir tuvu nāvei; nāc un uzliec viņai rokas, ka tā kļūst vesela un dzīvo!" (Mk.ev.5:23, 42).

 

"Un Viņš tur nevarēja darīt nevienu brīnumu, vien, rokas uzlicis, dziedināja dažus slimos. Viņš bija izbrīnīts (pārsteigts) par viņu neticību." (Mk.ev.6:5-6).

Tāpēc ticiet Dieva teiktajam un nešaubieties. :)

 

"Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū." (Filip.4:6-7).

 

"Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!" (Ebr.13:8).

 

Visi apsolījumi, ko Dievs ir devis gan VT, gan JT, "tie visi ir JĀ Kristū; un caur Kristu – mūsu āmen Dieva slavai!" (2.Kor.1:20).

 

"Pat, ja vīģes koks neziedēs un vīnakokam neienāksies ogas, ja olīvas nedos ražu un lauki neko ēdamu neienesīs, ja ganāmpulkā panīks avis un staļļos nebūs vēršu – es tomēr gavilēšu par Kungu, es līksmošu un priecāšos par savu glābēju Dievu! Kungs Dievs ir mans stiprums, viņš dara man kājas vieglas kā kalnu stirnai, uz augstienēm mani vada." (Habakuka gr.3:17-19).

 

"Visas savas rūpes uzveliet viņam, jo viņš gādā par jums. Viņš rūpējas par Jums." (1.Pēt.5:7).

 

"Paļaujieties vienmēr uz Viņu, ļaudis, izlejiet Viņa priekšā savas sirdis, Dievs ir mūsu patvērums!" (Psalmi 62:9).

"Paļaujies uz Kungu no visas sirds – uz paša sapratni vien nepalaidies! Zinies viņu visos savos ceļos, un viņš iztaisnos tavas takas.

Neliecies gudrs pats savās acīs, bīsties Kunga un vairies ļauna. Paklausība Dieva komandām atnesīs veselību, spēcinās miesu un spirdzinās kaulus."

(Sakv.3:5-8).