Psalms 91

 1. Jebkurš, katrs, kas izvēlēsies dzīvot VisuAugstākā pajumtā, dzīvos mierā VisuVarenā ēnā.
 2. Es teikšu par savu KUNGU: ‘Viņš ir mans aizsargs un mans cietoksnis, mans Dievs, kuram (vienīgajam) es ticu.
 3. Pilnīgi droši ir tas, ka Viņš izglābs tevi no ķērāju cilpas un no nāvējošas sērgas vai mēra.
 4. Viņš apsegs tevi ar Saviem spārniem un zem Savām dūnainajām spalvām; un zem Viņa spārniem tu vienmēr atradīsi patvērumu; Viņa nemainīgā, nekad nezūdošā uzticība būs tavs aizsargs, valnis un drošība.
 5. Tu nebaidīsies nakts briesmu, ne arī bultu, kuras skrien pa dienu,
 6. ne arī epidēmiju, kuras pielavās pa nakti; ne kāda cita posta, kas iznīcina pa dienu.
 7. Tūkstotis var nokrist tev pa labi, desmit tūkstoši pie tavas kreisās rokas, bet nekas neskars tevi.
 8. Tu tikai ar savām acīm noskatīsies, un redzēsi, kā tiek sodīti ļaunie.
 9. Ja teiksi (ar savu sirdi un muti) – ‘KUNGS ir mans patvērums; un padarīsi VisuAugstāko par savu pastāvīgo uzturēšanās vietu,
 10. nekāds ļaunums tevi nepārņems, nekāda nelaime vai posts nenāks pār tavu māju.
 11. Jo Viņš dos komandu saviem eņģeļiem attiecībā uz tevi sargāt tevi visos tavos ceļos;
 12. viņi pacels tevi uz savām rokām tā, ka tu neapsitīsi savu kāju pret akmeni.
 13. Tu samīsi lauvu un kobru; tu samīdīsi un satrieksi lielo lauvu un čūsku.
 14. Jo viņš (cilvēks) mīl Mani, - saka KUNGS, - Es viņu izglābšu ; Es viņu aizsargāšu, jo Viņš atzīst Manu Vārdu.
 15. Viņš sauks uz Mani un ES viņam atbildēšu; ES būšu ar viņu kopā visās viņa nepatikšanās, nemieros, bēdās, pūlēs, grūtībās un raizēs. ES atbrīvošu viņu un cienīšu viņu.
 16. Ar garu dzīvi ES apmierināšu viņu un parādīšu viņam Manu Glābšanu.