Pateicības vārdi.

Kliedziet no prieka uz KUNGU; priecājies, visa zeme!

Slaviniet KUNGU ar patiku un prieku sirdī; nāciet, tagad un tūlīt, Viņa priekšā ar priecīgām dziesmām!

Ziniet, ka KUNGS ir DIEVS. Tas ir Viņš, kas izveidoja mūs un mēs esam Viņa; mēs esam Viņa cilvēki, Viņa ganāmpulka aitas. Ejot pie Viņa caur Viņa vārtiem, pateicieties par visu (jo viss, kas jums ir, ir no Viņa); ejot caur Viņa pagalmiem, slaviniem Viņu; dodiet Viņam savu pateicību un slaviniet no visa spēka Viņa vārdu.

Jo KUNGS ir labs un Viņa Mīlestība piecieš, panes un iztur visu mūžīgi; Viņa uzticība nekad nebeidzas un turpinās caur visām paaudzēm.

Psalms 100.