raindrops

 

 

SLAVINI DIEVU

 

Tas Kungs ir mans spēks un mans aizsargs, Viņš ir kļuvis par manu Glābēju. Viņš ir mans Dievs un es godināšu Viņu, mana Tēva Dievs un es cildināšu un slavināšu Viņu.”

2 Mozus gr. 15:2.

 

Dziediet Tam Kungam un slaviniet Viņu. Jo spiedīgāki apstākļi, jo vairāk slaviniet un izbaudiet, pieredziet Viņa dāsno un nesavtīgo mīlestību pret jums. Caur gavilēm, prieku un dziesmām izsakiet Viņam savu pateicību par visu, ko Viņš jums ir devis, un dos arī turpmāk. Jo vairāk slavēsiet, jo vairāk prieka Viņš jums dos. Dieva ceļi nav izdibināmi. Jes.gr.55:8. Bet Dievs zina visu (Psalmi 94:11; 1.Korint.3:20; Jes.gr.45:9).

 

Tāpēc nestrīdieties ar Dievu, ticiet Viņa Vārdam un tam, ka neskatoties uz jūsu pašreizējo slimību, rūpēm un raizēm, Viņš, saskaņā ar to, ko ir teicis, izvedīs jūs pat no visdziļākās bedres. Tāpēc lūdziet Viņam, lai Viņš jūs vada visā patiesībā un atklāj Savu Vārdu, kas būs derīgs jums tiešī jūsu situācijā. Un slaviniet Viņu. Jo slavas un pateicības vārdi ir Dievam tīkami.

 

2 Samuēla 6:14 lasām, kā nometis visas savas ķēnišķās drēbes un apsējis tikai linu efodu, Dāvids dejoja tā Kunga priekšā ar visu savu spēku. Bet pirms tam viņš piedāvāja upurus Dievam. Tāpat arī mums jāpiedāvā savas mutes pateicības upuri un jāpriecājas Kungā no visa spēka. Un tāpat kā Dāvids, arī mums jāludzas kopā ar citiem un par citiem; un jāsvētī citi Tā Kunga Jēzus Kristus Vārdā. Pat, ja jums šķiet, ka šobrīd nav par ko būt pateicīgiem, pateicieties par to, ka Viņš jums vienmēr ir blakus un nekad, ne pie kādiem apstākļiem nepametīs. Jesajas gr.41:10.

 

 

“Slavē un cildini To Kungu, mana dvēsele, visa mana dziļākā būtība, slavē Viņa svēto Vārdu!

Slavini, slavē To  Kungu,  mana dvēsele, un neaizmirsti Viņa labestību!

Neaizmirsti neko no tā, ko Viņš tev labu darījis –

Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas slimības.

Viņš izglābj tavu dzīvi no tumšas, piķa melnas bedres un apvij tevi ar mīlestību un žēlastību.

Viņš apmierina visas tavas vēlmes ar labām lietām tā, ka tava jaunība ir atjaunota kā ērglim.

Tas Kungs izstrādā taisnību un piešķir taisnīgumu visiem apspiestajiem un apbēdinātajiem"

(Psalms 103).