Visi Dieva apsolījumi mums, ir JĀ Jēzū Kristū.

images5Z559Q24

 

"Gan kalni atkāpsies un pakalni saļodzīsies, bet Mana nebeidzamā, uzticamā un drošā mīlestība pret tevi nekad nebeigsies; un Mana miera derība ar tevi nekad nesaļodzīsies," saka KUNGS, kam tevis ir bezgala žēl!" (Jes.gr.54:10).

Viss, ko atrodat Bībelē, pielietojiet savā dzīvē un pieredziet savām acīm savu atbrīvošanu no dzīves grūtībām. Tad, kad mēs noliekam malā savas rūpes, Dievs ir spējīgs nākt mūsu dzīvēs un darboties.

Neviens no Dieva apsolījumiem mums, nekad netiks atsaukts vai atcelts. Katrs Viņa Vārds ir uzticams un drošs un jebkurā dzīves mirklī mēs varam paļauties uz Viņu. Mūsu mīļotie un tuvākie cilvēki var mūs atstāt un sāpināt, visas pasaules bagātības var izzust, māte un tēvs var mūs noraidīt, bet Dievs nekad mūs neatstās un nepametīs. Lai arī Viņš disciplinē mūs Savā mīlestībā, Viņa žēlastības līgums ar Kristu, un tiem, kas ir Viņā, ir mūžīgs. Kā mēs saņemam Viņa apsolījumus? Tikai un vienīgi klausot Viņam un darot to, ko Viņš saka darīt - icot Viņa Vārdam, ticot Viņam un Viņa Dēlam Jēzum Kristum; ne saviem labajiem darbiem. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra Vārda, kas iziet no Dieva mutes. Tāpēc neļaujiet savām sirdīm krist izmisumā un nebīstieties. Ja ticat Viņa Dēlam, tad jūs jau esat svētīti gan ar visām garīgajām svētībām, gan laicīgajām svētībām Jēzū Kristū. Viss, kas pieder Viņam jau ir tapis jūsu.

 Ja Dievs teica, ka palīdzēs jums katrā vajadzības gadījumā, Viņš palīdzēs. Ņemiet Viņa doto mieru caur ticību uz sevis un balstieties uz Viņa Vārdu.

Ja Dievs teica, ka ārstēs jūs, tad Viņš ārstēs. Ņemiet Viņa Vārdu, turiet to savā mutē nepārtraukti, un Viņš ārstēs jūs, jo nošķirītībā no šīs pasaules mānīgajām zināšanām un gudrībām, jūs jau esat veseli Viņā.

Ja Dievs teica, ka atjaunots/ restaurēs jūs, tad Viņš to darīs. Ņemiet savu ticību Jēzū Kristū, jo viss, ko Dievs ir apsolījis ir jums pieejams caur Jēzu Kristu. Dievs var atjaunot jūsu veselību; Dievs var atjaunot salauztas attiecībās, sabrukušas laulības.

Dievs var atjaunot sabojātas dzīves un sniegt jaunu dzīvi tā vietā. Dzīvi, kas pilna mīlestības, prieka un miera.

Dievs ir spējīgs svētīt jūs tā, ka katru reizi, katrā vajadzības gadījumā jūs varēsiet būt par svētību citiem.

Lai gods un slava varenajam Dievam! Paldies mūsu debesu Tēvam par Viņa neizmērojami vērtīgo dāvanu, kas tiek sniegta pilnīgi par brīvu visiem tiem, kam ir Viņa Dēls.

"Nav svarīgi cik apsolījumu Dievs ir devis, tie visi ir "JĀ" Kristū. Un caur Kristu – mūsu āmen Dieva slavai!" (2.Kor.1:20).