Vai vēlaties būt paklausīgi Dieva komandām?

images5Z559Q24

Tad "Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū." (Filipiešiem 4:6-7).

Kādas ir Dieva komandas?

Ticēt Viņam un Viņa Dēlam Jēzum Kristu.

Nekad nepaļauties uz savu sapratni un savu spēku, bet tikai uz Viņu.

Mīlēt Dievu un mīlēt citus.

Dievs nekad neteica, lai cenšamies būt labi, lai cenšamies nopelnīt piedošanu, mīlestību un žēlastību. Tas viss jau ir dots. Tāpēc mums ir dota komanda pakļauties Viņam un darīt to, ko Viņā ir pavēlējis - ticēt Viņam vienīgajam attiecībā uz katru mūsu dzīves aspektu.

Un Dieva komnada ir tāda,- lai neraizējamies ne par ko, bet tā vietā, lai lūdzamies. Mums jālūdzas ne tikai vajadzību, briesmu un nelaimes brīžos, bet visu laiku. Mums jālūdzas par katru lietu, kas ir ap mums. Bez lūgšanas mūsu prāti var tikt samaitāti un piesārņoti tik ļoti, ka Dieva miers var tikt pazaudēts tādējādi iegrūžot mūs briesmās tikt sagūstītiem ar mānīgām lietām, kas pieder šai pasaulei, bet ne Kristiešiem, kas tagad ir jaunas personas un dzīvo saskaņā ar Dieva doto Vārdu. Dziļš, patiess miers ir iegūstams tikai tad, ja mēs visas savas rūpes, bažas, notikumus, darbus utt. nododam Viņa rokās. Viņa Gars nāk un mīt mūsu sirdīs radot prieku, mīlestību un mieru, ko pasaule nav spējīga ne sniegt, ne saprast. Izstarojot mieru sarežģītās, smagās un nepatīkamās situācijās, mēs esam gaisma, kas skaidri manifestē mūsu Glābēju. Nekad un nevienā situācijā neļaujiet Sātanam piemānīt jūs ar viņa meliem, jo viņš ir melu tēvs, viltnieks un slepkava. Ticiet Dieva Vārdam un ticiem Jēzum. Runājiet Dieva Vārdu pār savām dzīvēm un svētiet, un slaviniet Viņu, kurš ir spējīgs svētīt jūs tā, ka jūsos mitīs Viņa miers neskatoties ne uz ko. Jo jūs zināt, ka Viņš visas lietas kārto par labu tiem, kas Viņu mīl, un kas Viņam tic.

Nav iespējams ticēt Dievam nedaudz un pārējo censties darīt saviem spēkiem - tā ir nepaklausība. Nav iespējams ticēt Dievam ļoti daudz, bet tomēr kaut ko atstāt pašu jurisdikcijā - tā ir nepaklausība. Ticība Dievam ir jābūt pilnīga, jo pretējā gadījumā jūs esat atpakaļ Sātana valgos. Kad ticēsiet Dievam visā pilnībā, tad pieredzēsiet, ka katrs Viņa Vārds sniedz neiedomājamu uzvaru pār dzīves "lietām." Un Viņa miers pārņems jūs tā, ka jūs paši būsiet absolūts miers.

Un Dieva miers caur Svēto Garu, ko pasaule nav spējīga saprast, sargās un vadīs jūsu sirdis jūsu Glābējā Mesijā.

"Es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas." (Jņ.ev.14:27).