Psalms 37

images5Z559Q24

 "Priecājies KUNGĀ, un Viņš dos, ko tava sirds vēlas! Atklāj KUNGAM savu ceļu, paļaujies uz Viņu, un Viņš darīs – kā gaismai Viņš liks tavai taisnībai aust un tavai tiesai kā dienvidū spīdēt!" (Psalmi 37:4-6).

 

Tici savam debesu Tēvam, paļaujies uz Viņu visā pilnībā; padari Viņu par savu prieku un Viņš apmierinās tavas sirds vēlmes. Neskaties uz pasaules mānīgumu, neskaud ļaunos, jo beigās viņi visi pazudīs. Nāc droši pie Dieva, Viņa lielā baltā troņa priekšā, un visus savus darbus, jūtas un vēlmes nodod Viņam, un neuztraucies par rītdienu.

Tā vietā slavini Viņa Vārdu un lūdz par it visu. Viņš ir uzticams un turēs Savus solījumus līdz pašām beigām. Ja arī ciešanas ir ienākušas tavā dzīvē, tas nav mūžīgi, bet gan tikai uz īsu mirkli. Neļauj savai sirdij krist izmisumā, netici katrai domai, kas nāk galvā un Sātans ļoti drīz tiks satriekts zem tavām kājām. Priecājies Viņā, jo tu zini savu likteni un prieku, kas jau ir tavs tavā Kungā Kristū. Nodod visas savas bažas Viņa rokās, jo Viņš rūpējas un uztraucas par tevi, un Viņš nekad neļaus savam taisnajam krist. Zini savas, Dieva bērna, tiesības un uztici Viņam it visu, un Viņš iztaisnos takas takas un nostabilizēs tavus plānus. Izlej visu savu sirdi Viņam un esi pateicīgs! Jo nebeidzams un mūžīgs prieks jau ir tavs. Zini patiesību, dzīvo kā Dieva bērns un gaidi uz Viņa rīcību. Esi kluss un Viņš cīnīsies par tevi.

"Lūdziet, un jums tiks dots, meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs, kas lūdz, saņem un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, atvērs."

(Mt.ev.7:7-8).