images2C341FTB

 

Trīsvienība.

 

– Dievs ir viens, trīs personībās; katra persona ir dievišķīga; ir tikai viens Dievs. Dievs ir viens -  kāTēvs, kā Dēls,  kā Svētais Gars.

 Šīs trīs personas nav trīs atšķirīgi dievi, bet viens Dievs. Katra persona ir atšķirīga viena no otras, tomēr būtībā identiski. Katrai no trim Personām pieder jūtas, katra no trim personām runā, mīl, komunicē un var tikt sāpināti. Katra no Trīsvienības personām dalās ar vienām ar tām pašām rakstura īpašībām. Visā plašajā visumā eksistē viena vienīga būtne - Dievs, kas ir paš eksistējošs; radīja it visu, kas eksistē; ir visvarens; ir nemainīgs un taisnīgs.

Tēvs vienmēr ir pirmais, Dēls otrais un Svētais Gars trešais. Tēvs nav radīts jeb dzemdināts, bet Dēls ir (Jņ.ev.3:16).

Svētais Gars nāk no Tēva (Jņ.ev.15:26).

Tēvs sūtīja Savu Dēlu (1.Jņ.4:10).

Dēls un Tēvs sūtīja Svēto Garu (Jņ.ev.14:26; 15:26).

Tēvs rada (Jes.gr.44:24).

Dēls izpērk (Gal.3:13).

Svētais Gars iesvēta (Rom.15:16).

Cilvēks, būdams limitēta būtne, nav spējīgs saprast vai vismaz nedaudz aptvert šo mistēriju, bet analoģiski to var attiecināt uz laiku. Laiks ir pagātne, tagadne un nākotne. Pagātne nav tas pats, kas tagadne un nav tas pats, kas ir nākotne. Bet nepastāv trīs laiki. Ir tikai viena lieta saukta par laiku.

To var salīdzināt arī ar cilvēku, kas ir gars, dvēsele un miesa. Lai arī cilvēks sastāv no trim daļām, tomēr ir viens cilvēks.

Šī ir viena no tēmām, pie kuras nav vajadzības kavēties ilgāk, jo dažas lietas vienkārši ir jeb pastāv. Pienāks laiks, kad uz visiem mūsu jautājumiem tiks dotas atbildes. Bībelē vārds ”Trīsvienība” nav atrodams un neviens nav bijis spējīgs izskaidrot vārda ”Trīsvienība” koncepciju jeb jēdzienu visā pilnībā. Lietojot vārdu ”Trīsvienība” cilvēki mēģina aprakstīt un saprast Dievu. Bet kā gan cilvēks, parasta mirstīga būtne, tik limitēta un tik ierobežota, var izskaidrot mūžīgo, absolūti neierobežoto Dievu?

”Lai Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dievs mīlestība

un Svētā Gara sadraudzība ir ar

jums visiem!”

(2.Kor.13:13).