aiviekste pie vesetas tiltaDaži vārdi skatoties (uz šo vīrusu un citām lietām) no Dieva skatapunta

 

“Jebkurš un katrs, kas mīt Visuaugstākā patvērumā, dzīvos mierā Visuvarenā ēnā. Es droši teikšu par savu KUNGU, - ‘Viņš ir mans aizsargs, mans patvērums un mans Dievs uz ko un kam es ticu. Pilnīgi noteikti ir tas, ka Viņš izglābs mani no ķērāju cilpas un pasargās mani no nāvējoša mēra vai sērgas, vai slimības….” Psalms 91:1-16. Psalm 91:3-16.

“… Un pat, ja es staigāšu pa nāves ieleju, es nebīšos ne no kā. Jo Viņš, mans KUNGS, ir ar mani. Viņa zizlis, Viņa nūja, tie iepriecina un mierina mani….“ Psalms 23.   Psalm 23:4.

 

 

Tēti! Varenais visuvarošais Dievs! Paldies Tev par Tavu mīlestību; paldies Tev par Tavu žēlastību un žēlsirdību; paldies Tev par ceļu, kuru Esi atvēris caur Kristu; paldies Tev par Jēzu.  Tagad, ar to autoritāti, kas mums dota, mēs lūdzam, lai tiekam pasargāti no visām sērgām, vīrusiem un no visa, kas ļauns.

Mēs skaļi un droši klājam pār sevi Jēzus tīrošās, aizsargājošās asinis tā, ka nekas un neviens nevar mūs sāpināt vai nodarīt pāri. Ar Tava Dēla, Jēzus, asinīm mēs caur ticību uzceļam uguns aizsardzības joslu ap sevi un saviem īpašumiem tā, ka nekāds ļaunums tam nevar tikt cauri. Jēzus dārgajā vārdā mēs lūdzam. Amen. 

 

Varbūt šo lapu Dievs atļāva izveidot tieši šādiem laikiem, kādi ir tagad. Pēdējie zemes gadi…. Varbūt mazāk, varbūt vairāk. Tikai Dievs to zina, bet katrs, pat vissliktākais notikums, kas notiek uz zemes, nenotiek bez Dieva prāta un ziņas.

Dievs nekad neļaus notikt nekam, ko Viņš neatbalsta.

Tāpēc, tādas replikas, kā piem. ‘bet kur ir Dievs!? Kāpēc Dievs nepalīdz…? un tamlīdzīgas, izsaka tikai tie, kuri nezina Dieva dabu, nodomus un Viņa vienmēr esošo klātbūtni ar tiem, kuri ir patiesās attiecībās ar Viņu.

Šobrīd, vairāk kā jebkad, cilvēkos tiek radīta viltus trauksme, mākslīga panika un visā zemē kopumā, mākslīga ekonomiskā krīze.

Viss, kas teikts Atklāsmes grāmatā lēnām, bet neatvairāmi notiek.

 

Tāpēc, es lūdzu par tevi, kas apciemo šo lapu, lai Dievs dod tev pilnīgu gudrību saskatīt lietas to patiesajā gaismā. Lai Visuvarenais Dievs ielej tavā sirdī Savu Mieru; lai mūsu žēlsirdīgais, žēlīgais, mīlestības pilnais un taisnais Dievs aizsargā, pasargā un vēro tevi turot tevi pilnīgu un labu,- nekādu sērgu, mēru un slimību neskartu; lai Dievs mūsu Tēvs caur Jēzu Kristu katru dienu stiprina tevi un palīdz būt pārliecinātam, drošam un drosmīgam. Ar skaidru, asu prātu un tikai pieaugošu ticību, kad Atklāsmes grāmatā aprakstītais “zvērs” sāks izrādīt arvien lielāku varu pār zemes ļaudīm.

Tāpēc arī ceru, ka šī lapa ar Dieva žēlastību palīdzēs katram, kurš ir vientulības nomocīts; stresa, baiļu un ražu pārņemts; slims, nobijies vai cieš no depresijas.

Atbildu katram cilvēkam, jo Dieva padomi, ieteikumi un Vārdi ir tas, kas palīdz būt mundram, drošam un aizsargātam.

Jo nav tādas varas, kura būtu spējīga sāpināt tādu, kurš dzīvo Dieva paspārnē.

Es šeit nerunāju par reliģiju, tās rituāliem, cilvēku radītām mācībām utt.

 

Kā arī, pats svarīgākais ir tas, ka cilvēki šajā lapā var atrast ceļu pie vienīgā Glābēja un Palīga. Pie Jēzus Kristus. Kāpēc mums vajadzīgs Glābējs? Tāpēc, ka visi cilvēki jau piedzimst ar grēku un tikai Dievs var piedot tos. Kā? Tikai un vienīgi pieņemot Viņa žēlīgi doto dāvanu mums. Viņa Dēlu, kuram Viņš lika mirt par mūsu grēkiem, lai ar Jēzus izlietajām asinīm pie krusta, mūsu grēki tiktu izdzēsti vienreiz un uz visām reizēm. Tikai un vienīgi pieņemot Jēzu kā Glābēju no grēkiem un no baušļu lāstiem, mums tiek dota iespēja tuvoties Dievam. Tikai caur Jēzu un Viņā mēs varam tikt attaisnoti un padarīti svēti, šķīsti un nevainīgi Dieva bērni

 

Pats Kristus, Dieva Dēls, kas Pats ir Dievs un tur šo pasauli uz savas plaukstas, nonāca uz zemes; un tāpat kā mēs visi ciešam, izcieta visas cilvēku raizes, sāpes, nodevības, ciešanas, kārdinājumus…. Visas cilvēku nedienas Dievs Pats izcieta uz Sevis un beigās tika sists krustā, tādējādi paņemot uz Sevis visas pasaules grēku. Tāpat, trešajā dienā tika uzcelts no mirušajiem, tādējādi attaisnojot, padarot šķīstus un svētus visus, kas nāk pie Viņa caur ticību.

 

Jo nevienam nav atļauts iet, vai griezties pie Dieva Tēva, kā vien caur Jēzu Kristu.

Visi, kuri pieder Kristum, tiks izglābti un pasargāti arī šajos laikos.

Neviens nevar nomirt ātrāk par tam nolikto dienu un stundu.

Kā arī, caur uztraukumiem, neviens savai dzīvei nevar ne pielikt, ne atņemt kaut vienu lieku dzīves stundu.

 

Tāpēc, pats svarīgākais un viedākais ir zināt un saprast Dieva teikto. Un to zinot, saglabāt mieru un ticību, ka Dievs pilda savus solījumus. Jo Dievs nekad nemelo un nekad nemainās ne Pats, ne arī maina Savu teikto un solīto.  Dievs Tēvs, šīs pasaules (ar visu tanī esošo un pastāvošo) Radītājs ir un būs vienīgais Glābējs, atbalsts un miers šajos un turpmākajos notikumos, kas vēl tikai nāks. Un šinī pasaulē, kurā Sātans valda pār visiem, kuri nav ar Dievu, paliks arvien sliktāk. 

 

Tāpēc atzīsim un sapratīsim, ka Viņam vienīgajam drīkst dot godu. Viņa vienīgā priekšā drīkst locīt savus ceļus. Viņu vienīgo drīkstam saukt par Tēvu un Mācītāju.

 

Tāpēc, šobrīd lūdziet kā nekad, lai visi Dieva cilvēki tiek pasargāti no Sātana ļaunajiem darbiem un lai mums visiem tiek dots Dievišķs spēks, gudrība, sapratne, vara, drosme un viss nepieciešamais šajos laikos, kad Antikristi nemanāmi un slepus, bet darbojas.

Lūdziet, lai arvien vairāk cilvēku tiek izglābti, jo Dievs ir pacietīgs tieši tāpēc, ka negrib pazaudēt nevienu.

Ja vien Jums ir iespēja, lūdziet un palīdziet arī šai mājas lapai darboties un rādiet gaismu tiem, kas vēl tumsā, un bezgalīgi cieš esot Sātana valgos.

Lūdziet par vārgajiem un vājajiem, ticībā trauslajiem, lai Dievs palielina viņu ticību un spēku. Lūdziet, lai Dievs ir žēlīgs pret mums visiem, kā solījis.

 

Tāpēc, dārgie brāļi un māsas! Nebaidieties! Lai kādi notikumi, lai kādas sērgas, vīrusi un viss pārējais nāk pār šo zemi, ticiet tam, ko saka Dievs.

“…Neesiet noraizējušies ne par ko. Tā vietā, ar lūgumiem un lūgšanām dariet Dievam zināmu katru jūsu situāciju un apstākli ; katru jūsu vajadzību, sāpi, raizi utt. Un Dieva miers, kas nav saprotams ar parastu cilvēku prātu, sargās un vadīs jūsu sirdis un jūsu prātus Kristū Jēzū.”  (Filip.4 :6-7; Jņ.ev.14:27; Kolos.3:15; Jes.gr.26:3; Jes.gr.57:19).

Dievs tur jūs kā savu acuraugu; jūsu debesu Tētis slēpj jūs Savu spārnu ēnā…

Psalms 17:8.

Psalms 18:30; Psalms 36:7-8; Psalms 27:1:5; Psalms 121:5-8; Salamana Pamācības 29:25; Jes.gr. 26:20; Mt.ev. 6:6; Psalms 18:2-5; Psalms 56:4-5; 1. Ķēniņu gr.8:37-40.

Tātad, nevaidieties ne no kā, kas šobrīd redzams pasaulē. Tā vietā vērojiet visu un lūdziet. Ticiet un paļaujieties uz Vienīgo, kas var jūs pasargāt un izglābt. Lai Dievam, visas pasaules un cilvēku Radītājam vienīgajam tiek dota slava, gods un pateicība par visu.

Jēzus mīlestībā lūdzot par Jums...