Laipni Lūgti! 

Paldies, ka apciemojat manu lapu un es lūdzu par Jums, lai mūsu debesu Tēva Gars vada Jūs visā patiesībā un lai Viņš, pats Dievs, skar Jūsu sirdi tā, ka tā ir izgaismota ar Viņa gudrību. Lai Jūs tiekat svētīti un bagātināti lasot. Jēzus vārdā un tā lai notiek!

 

Daudzi var jautāt, kāpēc tieši “miers caur patiesību’ un ko tas var nozīmēt?

 

Dzīves Grāmatā,” kuru pasaulē sauc par Bībeli, stāv rakstīts: “…tad jūs zināsiet Patiesību un Patiesība jūs padarīs brīvu.” (Jņ.ev.8:32). Hm, kad? Īsumā – tad, kad jūs sekosiet dzīves principiem, ko ir devis VIENS vienīgais, kas valda pār visu pasauli, ne reliģiskajiem likumiem, nolikumiem utt. Līdz ar to, sākot sekot Viņa principiem, miers, kas pasaulē ir grūti atrodams, var ienākt jūsu dzīvē neskatoties ne uz ko.

 

Bet uzreiz piebildīšu, ka visas pasaules, visu cilvēku ienaidnieks, caur kuru pasaulē ienāca un turpina pastāvēt ļaunums, ir tik ļoti labi “pastrādājis,“ ka cilvēki dzirdot vien pašu vārdu “Bībele” vai “Dievs” uzreiz to iedomājas, kā kaut ko reliģisku un pat dzīvē neiederīgu esam. Kaut gan patiesībā Bībelē rakstītais ir “dzīvība un veselība” tiem, kas to izprot.

 

Tāpēc, kā būtne, kam ir ilgu gadu reliģiska pieredze, es tagad rakstu to, ko pati mācos un saprotu. Nošķirtībā no reliģijas kā tādas un nošķirtībā no visa, ko pasaules mācība (sākot ar ģimeni, skolu, darbu utt) bija ielikusi manī. Saskaņā ar mācībām, kuras piedāvā pasaule un reliģija, dzīvē esmu izdarījusi daudz kļūdu, daudz ir bijis sāpju, rūgtuma un ciešanu. Tāpēc šī lapa tapa mīlestībā pret ģimeni un cilvēkiem kopumā. Jo vēlētos lai nevienam nav jācieš tikai muļķīgas neziņas dēļ. Es rakstu un vēlos, lai cilvēki zina, ka Dievs nav atrodams reliģijā; lai zina, ka Dievs patiešām ir mīlestība un Viņā mums visiem ir pieejams patiess, paliekošs, nesatricināms miers. Mīlestība, miers, prieks un citas svētības, pēc kā visi cilvēki tik ļoti ilgojas, ir atrodami, kad mēs atrodam (un saprotam) patiesību.

 

Reliģija tur cilvēkus neskaitāmos ierobežojumos, aizspriedumos un var teikt, ka daudzus pat tumsībā, bet varenais pasaules Radītājs saka: ”nāciet pie MANIS visi un ES jūs atvieglošu” (Mt.ev.11:28).

 

Ceru, jūs izbaudīsiet lasāmo un es lūdzu, lai jūs samanāt, ka Jēzus ir jūsu vienīgā reliģija, kas jums vajadzīga. Viss pārējais nāks pats par sevi.

 

Es lūdzu arī, lai neviens vārds nenokrīt zemē par velti un lai jūs tiekat svētīti bagātīgi!!!

 

Un ziniet droši, ka nav cita vārda zem debesīm caur kuru, vai kurā jūs varat iegūt pestīšanu – kas nozīmē – drošību, izglābšanu un mieru. Tas vārds ir Jēzus. 

 

Ja vēlaties lasīt izvērstāku aprakstu par šo lapu, tad lasiet šeit:

 thumbs sunset header 45639 800x200