Bez nosaukuma 13Laipni Lūgti 

 Pateicoties un priecājoties, ka Dievs jūs ir atvedis uz šo mājas lapu, lūdzu par jums, lai Dievs izgaismo jūsu sirds acis tā, ka jūs saskatāt patiesību par Viņu; lai redzat Viņu un dzirdat to, ko Viņš jums vēlas teikt. Jēzus Vārdā, Amen.

 

Šī mājas lapa radās tāpēc, ka Dievs ļoti spēcīgi ielika manā sirdī atklāsmi par to, ka cilvēki cieš šinī pasaulē nezinot patiesību par Viņu. Tik daudzi cilvēki tic reliģiskiem, parastu cilvēku izdomātiem likumiem laikā, kad Dievs saka: “atstājiet viņus”.

 

“Viņi, reliģiskie līderi, nospiež, sagrauj cilvēkus ar cilvēkam nepanesamām reliģiskām prasībām un nekad nepaceļ pat pirkstu, lai atvieglotu to nastu.” (Mt.ev.23:4:6).

“Viņi aizver Debesu Valstības durvis cilvēku seju priekšā. Viņi paši negrib ieiet Debesu Valstībā un neļauj to darīt to citiem.” (Mt.ev.23:13; Lk.ev.11:52).

 

Pretstatā reliģiskām personām, tie, kuri vēl nezina Dievu, tāpat dzīvo zem tik daudz un dažādām, nepanesamām dzīves nastām, ka bieži vien ir gatavi atņemt sev dzīvību. Pasaule sāp dzīvojot tumšā neziņā par rītdienu.

Jebkurā gadījumā, - reliģisks baznīcā gājējs vai tāds, kas par Dievu neko nezina vai negrib zināt, - abi cieš neesot attiecībās ar Viņu.

 

 Tāpēc vēlos pateikt, ka MIERS ir iegūstams uzzinot un saprotot PATIESĪBU, kādu Dievs Pats ir atklājis.

 

Būtiskākais ir arī tas, ka katram cilvēkam ir vajadzīgs sakārtot attiecības ar Viņu. Nošķirtībā no reliģijas un no visas pasaules, cilvēkam vajadzīgs tas, ko Dievs piedāvā. Mīlestību, piedošanu, mieru...

 

 No brīža, kad cilvēks pieņem Viņa patiesību, Dievs nāk un darbojoties cilvēkā maina gan cilvēku pašu, gan tā dzīvi. Katram savs ceļš un priekš katra cilvēka Dievam is savs plāns.

 

Bet no sākuma ir jāsaprot, ka Dieva Dēls Jēzus Kristus bija atnācis, lai izglābtu mūs visus no mūsu grēkiem.

 

Ja vēlaties zināt vairāk par to, kas ir Dievs un ko Viņš ir skaidri atklājis savā vēstulē mums, tad varat palasīt rakstus, kurus esmu rakstījusi saskaņā ar to, kādi jautājumi cilvēkiem biežāk rodas. Kā arī, šinī tik nedrošajā laikā, varat gūt iedrošinājumu un mieru zinot to, ko saka Dievs.

 

Kā mums reaģet uz visu, kas notiek tieši tagad?

 

Daudzi cilvēki zina Dievu un brīnumu darbus, kurus Dievs ir darījis viņu labā. Tomēr daudz ir tādu, kuri domā, ka laika vēl pietiek sakārtot attiecības ar Dievu. Tādējādi, ignorējot Dieva brīdinājumus, ieliek sevi briesmās būt nošķirtiem no Dieva mūžīgi. Un tas ir garš laiks. Kā arī neviens cilvēks nezina savu PĒDĒJO DIENU, PĒDĒJO ELPAS VILCIENU

 

Runājot par mājas lapu “miers caur patiesību” mums vajadzētu saprast, ka tikai Dievs glābj un nevis mēs ar saviem kaut kādiem darbiem, vai jebko citu. Tikai Dievs piedod grēkus.

 

Tāpēc šeit būs raksts, - KRISTUS NENOMIRA PAR RELIĢISIEM UN PAŠTAISNIEM CILVĒKIEM

 

Ja vēlaties lasīt izvērstāku aprakstu par šo lapu, tad lasiet šeit: