thumbs sunset header 45639 800x200

 Darīsim labu nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. (Gal.6:9).

Aija Reidzāne Brauvere

SWEDBANK

Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22

5573 6700 0943 4115

 

Vai arī sazinieties izmantojot kontaktlapu, lai varam apspriest jebkura veida sadarbību.

Palīdziet grūtībās nonākušiem un slimiem. Kā arī, ja vien sirdī to jūtat, palīdziet uzturēt šo mājas lapu. Paldies, un lai Dievs jūs svētī bagātīgi!

 2.Kor.9:8;    Filip.4:19;    Luk.ev.6:38;    Efez.3:20;    2.Kor.9:7.

 Paldies par atbalstu!