images2C341FTB

Tie, kas Kristū, ir brīvi no Reliģijas uzliktā jūga!

 

"Nemeklējiet Dievu tempļos. Viņš ir tuvu jums. Viņš ir jūsos. Vienīgi jums vajaga pakļauties Viņam un jūs pacelsieties pāri gan laimes sajūtai, gan nelaimes sajūtai" (L. Tolstojs).

"Brīvībai Kristus ir mūs padarījis brīvu. Tan nu stāviet stingri un stipri, un neļaujiet nevienam atkal iejūgt jūs kalpības jūgā" (Gal.5:1).

Vēlāk tiks pievienots pilnīgs raksts. Šobrīd paldies par pacietību.